ČLÁNOK
VSŽ a odborári rokovali o zastavení predaja akcií firmy
25. januára 2002

Predstavenstvo VSŽ, a.s. vzalo na vedomie vyhlásenie predstaviteľov odborového zväzu (OZ) Metalurg o nesúhlase s predajom akcií VSŽ koncom minulého roka. Zároveň informovalo vedenie odborov o krokoch a opatreniach, ktoré uskutočnilo a ktoré plánuje zrealizovať. Plánované opatrenia by mali smerovať k ochrane záujmov drobných akcionárov. Vedenie VSŽ informovalo odborárov aj o ponuke predstavenstva Fondu národného majetku (FNM) SR na odkúpenie akcií VSŽ, ktoré fond vlastní. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení predstavenstva VSŽ a výborov základných organizácií OZ Metalurg.

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že odborári ocenili postup predstavenstva spoločnosti, ktoré už 17. decembra podalo podnet na preverenie poklesu ceny akcií VSŽ na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Vedenie firmy tiež listom informovalo riaditeľa Transpetrolu, a.s. o záujme kúpiť akcie VSŽ. Ocenili tiež podnety predstavenstva na pozastavenie obchodovania s akciami na BCPB ako aj na Úrad pre finančný trh. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že vedenie VSŽ urobilo všetky potrebné kroky na ochranu záujmov akcionárov spoločnosti a za prevod akcií v závere minulého roka nenesie žiadnu zodpovednosť.

Predstavitelia OZ Metalurg sa naďalej obávajú o osud spoločnosti VSŽ v súvislosti s prevodmi jej akcií koncom minulého roka. Predpokladajú, že výkon akcionárskych práv novými majiteľmi odčerpá vysoké finančné zdroje spoločnosti a nezabezpečí potrebný rozvoj výroby a zamestnanosti v dcérskych spoločnostiach VSŽ. Predseda OZ Metalurg Robert Kulik označil na tlačovej besede v Košiciach spoločnosti ako Penta Group a J & T za burzových hráčov, ktorých jediným cieľom je „vybielenie účtov a predaj nepotrebných akcií či dokonca krach spoločnosti“.

Odborári poukazujú na to, že VSŽ zamestnáva okolo 6 500 ľudí a disponuje niekoľko miliardovou finančnou hotovosťou. Preto koncom minulého roka iniciovali návrh na odkúpenie akcií VSŽ pod kontrolou štátu vedením VSŽ. Malo sa tak predísť prechodu akcií do rúk finančných skupín, ktoré nemajú záujem o rozvoj spoločnosti. Veľký podiel viny prikladajú predstavitelia OZ Metalurg aj predstaviteľom vlády. Poukazujú nielen na nečinnosť vlády ale najmä na jej aktívnu podporu týchto prevodov. Zásluhy premiéra za ozdravenie hutníckeho komplexu pred dvoma rokmi sa tak podľa R. Kulika značne znižujú jeho terajším mlčaním.

Predstavitelia OZ Metalurg chcú naďalej ovplyvňovať vládu pri predaji akcií vo vlastníctve FNM. R. Kulik zároveň uviedol, že budú rešpektovať prípadný prevod akcií, ale nevylúčil ani protestné akcie v budúcnosti.

Prevod 21-percentného balíka akcií VSŽ vo vlastníctve Transpetrolu sa uskutočnil 21. decembra minulého roka. Ich majiteľom sa prostredníctvom anonymného obchodu na BCPB stal Stredoeurópsky maklérsky dom (SMD), o.c.p., a.s. Úrad pre finančný trh však predbežným opatrením pozastavil 8. januára vyrovnanie tohto obchodu po dobu 30 dní, aby sa mohli vyšetriť jeho podrobnosti. Úrad v rámci monitorovacej činnosti zistil, že vývoj kurzu akcií VSŽ a okolnosti uzatvorenia kurzotvorných obchodov s nimi zakladajú dôvodné podozrenie, že niektoré obchody boli uzatvorené za účelom manipulácie ich kurzu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS