ČLÁNOK
Vstupu Japoncov do Devín banky vraj už nič nebráni
17. augusta 2001

Japonská spoločnosť Japan Grade One Co Ltd., ktorá by mala v Devín banke, a.s. navýšiť základné imanie o 3 mld. Sk, v uplynulých dňoch odovzdala Národnej banke Slovenska (NBS) všetky požadované dokumenty. Tie centrálna banka potrebuje na oficiálne uznanie spoločnosti ako nového investora v banke. Podľa hovorkyne Devín banky Oľgy Viestovej tak už nič nebráni udeleniu súhlasu japonskému investorovi na kúpu akcií a očakáva, že centrálna banka ho vydá v najbližších dňoch.

Japan Grade One už pred týždňom deponovala na účty banky ekvivalent 3 mld. Sk v zahraničnej mene. Prostriedky sú na účtoch viazané až do udelenia povolenia k nadobudnutiu väčšinového podielu v banke. O súhlas s nadobudnutím podielu na základnom imaní prevyšujúcim 50 % požiadal potenciálny japonský investor centrálnu banku v prvej polovici júna. Devín banka má povolenie na zvýšenie základného imania z 1 mld. Sk na 4 mld. Sk do konca augusta.

Úspešné zvýšenie základného imania by posilnilo kapitálovú silu Devín banky. Podľa pripravovaného nového zákona o bankách, ktorým by sa mal na jeseň zaoberať parlament, bude totiž kapitálová primeranosť nižšia ako 2 % znamenať pre NBS povinnosť odobrať bankovú licenciu. Devín banka v súčasnosti požadovanú kapitálovú primeranosť nespĺňa, keďže eviduje zápornú výšku vlastného kapitálu. Kapitálová primeranosť predstavuje pomer vlastného kapitálu k rizikovováženým aktívam.

Devín banka vykázala za uplynulý rok neauditovanú stratu prevyšujúcu 2 mld. Sk. Len vo štvrtom kvartáli predstavovala strata 1,664 mld. Sk, na čom sa výrazne podpísalo vytvorenie 1,6 mld. Sk opravných položiek. Za prvý polrok 2001 vykázala banka stratu 125,73 mil. Sk. Bilančná suma banky ku koncu júna dosiahla sumu 11,763 mld. Sk. Vklady klientov predstavovali 12,312 mld. Sk a úvery 2,409 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS