ČLÁNOK
Vstup nemeckého E.ON Energie do ZSE spečatili
14. júna 2002

Za slovenskú stranu zmluvu podpísali minister hospodárstva Ľubomír Harach, viceprezident prezídia FNM Pavol Hulík a člen výkonného výboru FNM Bohuslav Brendza. Za E.ON Energie podpísal zmluvy generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Hans-Dieter Harig a člen predstavenstva Walter Hohlefelder.

Nemecký gigant E.ON Energie sa stal víťazom medzinárodného tendra na predaj 49 % akcií ZSE, za ktoré zaplatí 330 mil. EUR. Odporúčania výberovej komisie získala spoločnosť 19. apríla a vláda potvrdila víťazstvo E.ON Energie na svojom zasadaní 22. mája.

Nový strategický spoluvlastník ZSE by mal zložiť do 5 dní od podpísania zmluvy 25 % kúpnej ceny. Vláda bude môcť prostriedkami disponovať až v deň closingu, ktorý sa očakáva do konca augusta.

E.ON Energie neplánuje po vstupe do manažmentu a.s. Západoslovenská energetika (ZSE) žiadne radikálne zmeny. Vyhlásil to predseda predstavenstva nemeckého koncernu Hans-Dieter Harig . „Chceme uchovať lokálnu identitu a význam spoločnosti ZSE, ktorej ponecháme autonómny štatút. Zároveň budeme podporovať obojstrannú výmenu know-how medzi ZSE a ostatnými členmi skupiny,“ povedal Harig.

E.ON získava spolu s minoritným podielom aj predkupné práva na ďalšie 2 % akcií v prípade, že sa vláda rozhodne podnik ďalej privatizovať. Ako uviedol minister hospodárstva Ľubomír Harach, dva percentá by v tomto prípade vláda predala za rovnakú cenu v prepočte na jednu akciu, ako pri predaji 49-percentného podielu. Zvyšné akcie by sa podľa Haracha predávali za trhovú hodnotu. Ľ. Harach si od vstupu E.ON sľubuje vytvorenie transparentného trhového prostredia s efektívnymi vzťahmi medzi dodávateľmi a odberateľmi.

Prvým krokom E.ON Energie budú podľa Hariga rozhovory so súčasným manažmentom ZSE, aby bolo možné uskutočniť efektívnu integráciu. „Dúfame, že sa ZSE bude v rodine E.ON dobre cítiť,“ povedal Harig a vyjadril optimizmus aj z hľadiska budúceho pôsobenia E.ON na Slovensku. „Dobré ceny za elektrinu budú základom ostatných dobrých vzťahov,“ zdôraznil.

Premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý sa zúčastnil podujatia, vyjadril presvedčenie, že podpisom zmluvy o predaji ZSE sa reštrukturalizácia elektroenergetiky dostáva do záverečnej fázy. „Elektroenergetika bola symbolom celej reštrukturalizácie hospodárstva. Vstup E.ON Energie do najväčšieho slovenského distribučného podniku prispieva k posilneniu kredibility a zatraktívňuje Slovensko v očiach ostatných zahraničných investorov,“ uviedol premiér.

Nemecký gigant E.ON Energie sa stal víťazom medzinárodného tendra na predaj 49 % akcií ZSE, za ktoré zaplatí 330 mil. EUR. Nový strategický spoluvlastník ZSE by mal zložiť na viazaný účet do 5 dní od podpísania zmluvy 25 % kúpnej ceny. Vláda bude môcť prostriedkami disponovať až po closingu (dátum uzavretia transakcie), ktorý sa očakáva po schválení transakcie protimonopolnými orgánmi v Európskej únii a na Slovensku do konca augusta.

Odporúčania výberovej komisie získala spoločnosť 19. apríla a vláda potvrdila víťazstvo E.ON Energie na svojom zasadaní 22. mája. ZSE bola spomedzi privatizovaných rozvodných firiem najväčšou a najlukratívnejšou. Spoločnosť so sídlom v Bratislave pôsobí na území štyroch krajov západného Slovenska a jej obslužné teritórium susedí s Českom, Rakúskom a Maďarskom. ZSE ovláda na slovenskom trhu distribúcie elektriny 37-percentný podiel. Obsluhuje takmer milión zákazníkov, ktorým ročne dodá 6,9 TWh elektrickej energie. Tržby ZSE dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 4,605 mld. Sk. Základné imanie ZSE predstavuje 5,934 mld. Sk. V roku 2001 zamestnávala ZSE približne 2570 pracovníkov.

Strategický investor v ZSE, nemecký koncern E.ON Energie so sídlom v Mníchove je najväčším súkromným energetickým koncernom v Európe s aktivitami v oblasti elektrickej energie, plynárenstva i vodného hospodárstva. Spoločnosť pôsobiaca v 17 krajinách realizovala v minulom roku tržby 17,8 mld. EUR, dodala 318 TWh elektrickej energie a zamestnávala k záveru minulého roka 39 560 pracovníkov.

Ovládnutie ZSE zapadá do akvizičnej stratégie nemeckého koncernu, ktorá spočíva v budovaní pozícií na stredoeurópskom trhu. Pre ZSE sa črtajú možnosti spolupráce s maďarskými a českými distribútormi, keďže E.ON Energie má vlastnícky vplyv na priamych susedov západoslovenského distribútora. V ČR disponuje minoritným podielom v spoločnosti Jihomoravská energetika, zatiaľ čo v Maďarsku kontroluje majoritný podiel v distribučnom koncerne Édász so sídlom v Györi.

O minoritný podiel v ZSE bol do poslednej chvíle najintenzívnejší záujem. Vláda vyhlásila tender v novembri minulého roka, kedy záujem prejavilo 16 uchádzačov. Due diligence vykonávalo 5 uchádzačov a záväzné ponuky predložili nakoniec 4 spoločnosti. Okrem E.ON Energie to boli aj ďalšie dve nemecké firmy RWE Plus a EnBW Energie a rakúska regionálna spoločnosť EVN. Poradcom vlády pri predaji 49-percentného podielu v ZSE bola spoločnosť CA IB Securities. E.ON Energie využíval pri akvizícii ZSE vlastné oddelenie fúzií a akvizícií, ako aj poradenské služby spoločnosti Andersen.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS