ČLÁNOK




Vstup MOL-u do Slovnaftu sa odrazil na tvorbe zisku
4. marca 2001

Predbežné hospodárske výsledky Slovnaftu potvrdili racionálnosť kapitálového prepojenia slovenskej rafinérie a maďarského MOL-u. Pre agentúru SITA to uviedol analytik spoločnosti Slávia Capital, o.c.p., a.s. Boris Kostík. Hospodárenie najväčšej slovenskej rafinérie sa skončilo v minulom roku podľa predbežných neauditovaných výsledkov so ziskom 2,569 mld. Sk.

Na celkovom obrate vo vývoji hospodárenia Slovnaftu sa podľa B. Kostíka okrem finančnej injekcie v podobe navýšenia základného imania a predaja minoritného balíka podpísalo sprevádzkovanie doteraz najväčšej investície spoločnosti v objeme približne 530 mil. amerických dolárov. Jedná sa o komplex EFPA, ktorý Slovnaft sprevádzkoval v apríli minulého roka a ktorý umožňuje zhodnotenie ťažkých ropných frakcií. Slovnaft tak získa výrazne väčšie množstvo benzínov a nafty z rovnakého množstva spracovanej ropy.

„Nepopierateľným faktom je skutočnosť, že vstup MOL-u do Slovnaftu prinesie tak medzinárodné know-how a stratégiu, ako aj finančné úspory vyplývajúce z väčšieho objemu výroby,“ uviedol B. Kostík. Obidve spoločnosti budú mať lepšiu pozíciu pri spoločných nákupoch surovín, dosiahnu úspory prostredníctvom znížených nákladov na logistiku, marketing, ako aj úspory v množstve ďalších činností. „Ročné prínosy by sa tak mali pohybovať na úrovni približne 10 mil. USD v roku 2001 a okolo 28 mil. USD v ďalších rokoch,“ tvrdí B. Kostík. Analytik Slávie Capital sa domnieva , že pri vývoji cien akcií Slovnaftu nemožno očakávať výrazný pohyb. Podľa neho súčasní akcionári majú svoje postavenie relatívne isté, keďže medzi MOL-om a Slovnaftom je dohodnutá schéma predaja jednotlivých balíkov akcií a zvyšovať svoj podiel v spoločnosti mimo tejto schémy nie je možné.

Vstup ďalšieho strategického investora do Slovnaftu je vzhľadom na prítomnosť MOL-u veľmi nepravdepodobný. Finančný investor by tak po nadobudnutí mohol svoj podiel odpredať buď samotnému MOL-u alebo ponúknuť ho niekomu inému. Pri celej transakcii však podstatnú úlohu zohráva čas, riziko neúspechu a požadovaný výnos, čo znižuje pravdepodobnosť jej uskutočnenia. Štát však prostredníctvom Fondu národného majetku SR ráta s predajom svojho približne 8-percentného podielu v Slovnafte niekedy v apríli tohto roka.

Samotná držba akcií sa javí ako investične nevýnosná vzhľadom na súčasný stav kapitálového trhu v SR. Nízka likvidita spolu s poklesom akciových trhov v strednej Európe ako aj na nejasná dividendová politika opierajúca sa o finančné straty, ktoré Slovnaft aj MOL utrpeli v minulom období, nehovoria v prospech investícií do akcií spoločnosti. Faktorom, ktorý by však mohol rozhýbať cenu akcií Slovnaftu, mohla byť jeho úspešná účasť na privatizácii Transpetrolu.

„Možno podstatnejšou otázkou, ako je hospodárenie alebo výsledky samotného Slovnaftu, je jeho postavenie v rámci koncernu MOL, keďže v priebehu niekoľkých mesiacov sa maďarský koncern stane jeho majoritným akcionárom,“ uviedol B. Kostík. MOL má v súčasnosti problémy s divíziou plynu a s kapitálovým vstupom rakúskej OMV. To dotlačilo MOL k zmene stanov spoločnosti. „Stredoeurópsky trh však onedlho čakajú výrazné zmeny a partnerstvo Slovnaft-MOL nemusí byť jediné. Môže byť dokonca aj rozšírené o ďalšieho účastníka“, dodal B. Kostík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS