ČLÁNOK
Vstup investora do Hasičskej poisťovne údajne blokuje návrh na konkurz
30. augusta 2002

Vstup zahraničného investora do Hasičskej poisťovne, a.s. (HP) údajne blokuje návrh na konkurz zo strany Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). HP podľa člena predstavenstva Jozefa Dúcza našla investora, ktorý je ochotný do poisťovne vložiť značný balík zdrojov na jej ozdravenie, jeho vstup je však podmienený tým, že spoločnosť nevstúpi do konkurzu. Podľa Dúcza by sa nový investor nemal stať akcionárom poisťovne, ale jeho pomoc by mala mať formu pôžičky. Podľa jeho slov ide zahraničnú finančno-obchodnú spoločnosť, bližšie ju však nechcel konkretizovať.

Krajský súd v Bratislave podľa jej predsedníčky Márie Šramkovej prijal šesť návrhov na konkurz, všetky konania okrem návrhu SPP však boli vzaté späť alebo zastavené pre neúplnosť návrhu. Jedným z nich bol aj návrh samotného predstavenstva poisťovne, keďže poisťovňa nedokázala uhrádzať svoje záväzky a ich hodnota bola vyššia ako objem pohľadávok. Po tom, čo našla investora, však poisťovňa svoj návrh stiahla.

Jediným návrhom na konkurz je tak podnet SPP zo začiatku júna, poisťovňa sa však podľa Dúcza proti nemu odvolala. Ako povedal Dúcz, SPP si voči HP nárokuje pohľadávku v objeme viac ako 5 mil. Sk. Túto však poisťovňa popiera, pretože podľa člena predstavenstva HP sa už v minulosti vyriešila započítaním. HP na druhej strane evidovala voči SPP pohľadávku v objeme zhruba 140 mil. Sk, ktorú predstavuje nezaplatené poistné s úrokmi z omeškania. Táto pohľadávka je rovnako sporná.

HP hospodárila v prvom polroku so stratou 3,7 mil. Sk, ktorú by mal ďalej prehĺbiť výsledok zo zaistenia. Vlani pritom vykázala stratu 64,4 mil. Sk. Poisťovňu kvôli neuspokojivému hospodáreniu už roky prenasledujú sankcie dozorných orgánov. V minulom roku síce poisťovňa previedla kmeň životných poistiek na poisťovňu Kooperativa a zbavila sa tak dlhodobých záväzkov, jej problémy sa však neskončili. V súčasnosti podlieha sprísnenému dozoru Úradu pre finančný trh. Do konca júna mala podľa nariadenia úradu zosúladiť umiestnenie technických rezerv poisťovne a vyplatiť dlžné poistné náhrady, svoju povinnosť však nesplnila. Schopnosť plniť si záväzky z uzavretých zmlúv neplní už od roku 1997.

Hasičská poisťovňa pôsobí na trhu od roku 1995. ÚFT jej pozastavil oprávnenie na uzatváranie poistných zmlúv a rozširovanie záväzkov od 24. apríla. Mesto Bratislava má v poisťovni 28-percentný podiel, viac ako 60 % vlastnia spoločnosti S.K.A., a.s., Hasičská spoločnosť, s.r.o., mesto Košice a DPO SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS