ČLÁNOK
Vstup do ERM-2 nevyžaduje rozpočtový deficit pod 3 % HDP
13. mája 2004

Krajiny Európskej únie, ktoré sa chcú pripojiť k európskemu menovému mechanizmu ERM-2, nemusia pred vstupom do tohto systému hospodáriť s rozpočtovými deficitmi pod stanoveným limitom. „Keď vstupujete do ERM-2, váš rozpočtový deficit nemusí byť pod úrovňou 3 percent hrubého domáceho produktu,“ uviedol hovorca Európskej komisie pre ekonomické a menové záležitosti Gerassimos Thomas.

Pakt stability a rastu Európskej únie stanovuje strop pre rozpočtové deficity na 3 % HDP. Tento prah je súčasne podmienkou vstupu do eurozóny. ERM-2 predstavuje prechodnú fázu čiastočného ukotvenia kurzov národných mien k euru pred prijatím jednotnej európskej meny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS