ČLÁNOK
Vstup Deutsche Telekom do ST zlepšil platobnú bilanciu
22. novembra 2000

Bežný účet platobnej bilancie za január až august skončil schodkom vo výške 6,8 mld. Sk, predovšetkým v dôsledku pasívneho salda obchodnej bilancie vo výške 15,7 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil podľa predbežných údajov prebytkom 53,6 mld. Sk. Informovala o tom v stredu Národná banka Slovenska, podľa údajov ktorej celková platobná bilancia skončila august s prebytkom 56,6 mld. Sk.

V porovnaní s údajmi ku koncu júla sa deficit bežného účtu výraznejšie nezvýšil, keď zaznamenal nárast o 0,2 mld. Sk, a to i napriek tomu, že medzimesačne stúplo pasívum obchodnej bilancie o 4,5 mld. Sk. Dôvodom je značný nárast prebytku bilancie služieb na 16,3 mld. Sk, ktorá bola opäť schopná vykryť deficit obchodnej bilancie. Bilancia výnosov skončila s deficitom 11,4 mld. Sk a bežné transfery zaznamenali prebytok 3,9 mld. Sk.

Z celkovej hodnoty kladného salda kapitálového a finančného účtu 53,6 mld. Sk tvorí prebytok finančného účtu až 51,5 mld. Sk, čo znamená jeho medzimesačné zvýšenie o vyše 27 mld. Sk. Samotná aktívna bilancia priamych investícií na Slovensko ku koncu augusta predstavovala 47,7 mld. Sk oproti 4,2 mld. Sk ku konci júla. Dôvodom tohto nárastu je predovšetkým vstup Deutsche Telekom do Slovenských telekomunikácií, ktorý sa zavŕšil práve v auguste.

Portfóliové investície zvýšili svoju aktívnu bilanciu iba mierne na 26,9 mld. Sk z 25,5 mld. Sk. Ostatné investície skončili so záporným saldom 23,2 mld. Sk, zatiaľ čo ku koncu júla to bolo 5,4 mld. Sk. Prebytok kapitálového účtu platobnej bilancie dosiahol 2,168 mld. Sk. Nezačlenené položky prispeli k prebytku celkovej bilancie sumou 9,8 mld. Sk.

Ku koncu júla predstavoval prebytok platobnej bilancie hodnotu 31,2 mld. Sk, pričom deficit bežného účtu dosahoval 6,6 mld. Sk a prebytok na finančnom a kapitálovom účte 26,5 mld. Sk. Uplynulý rok skončilo Slovensko s pasívom na bežnom účte vo výške 44,8 mld. Sk, finančný a kapitálový účet bol prebytkový vo výške 76 mld. Sk. Bežný účet zohľadňuje údaje o cezhraničných platbách a inkasách v zahraničnom obchode, službách, transferoch a výnosoch, finančný a kapitálový účet mapuje priame, portfóliové a ostatné (úverové) investície.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS