ČLÁNOK
Vstup Číny do WTO je čoraz pravdepodobnejší
31. marca 1999

Nedávne signály výraznejšieho napredovania v rámci rokovaní o vstupe Číny do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) povzbudili medzi investormi nádeje v ľahší prístup na čínskej trhy. Tohtotýždňové návštevy obchodných predstaviteľov USA vyvolali špekulácie, že nastal čas pre úspešné vyvrcholenie 13-ročných rokovaní o vstupe Číny do WTO. Americká obchodná predstaviteľka Charlene Barshefsky včera rokovala s čínskymi predstaviteľmi o odstránení prekážok vstupu Číny do WTO. Návšteva ministra obchodu USA Williama Daleya naznačuje, že obe strany sa výrazne priblížili k dohode.
Avšak v prípade vstupu bude musieť Čína otvoriť svoje trhy zahraničným investorom, a to aspoň v takom rozsahu, v akom sú otvorené zahraničné trhy voči čínskym výrobkom. Tento kompromis je však skomplikovaný spomaľovaním ekonomického rastu a zvyšovaním nezamestnanosti. Medzi hlavné príčiny snáh Číny čo najrýchlejšie vstúpiť do WTO patria voľby v USA v rokoch 2000 a 2002 a zosilňovanie protičínskych nálad vo Washingtone. Hoci Čína získala doložku najvyšších výhod od takmer všetkých hlavných obchodných partnerov, kvôli svojej pozícii mimo WTO nie je chránená od jednostranných obchodných sankcií a antidumpingových opatrení.
Ďalším dôvodom záujmu Číny o skorý vstup do WTO je skutočnosť, že táto krajina chce byť členom už v čase vytvárania nových pravidiel WTO a podieľať sa na všetkých výhodách členstva. Vstupom do WTO sa odstránia mnohé colné a netarifné bariéry, čo prinúti mnohé čínske podniky zvýšiť svoju efektívnosť a konkurencieschopnosť. Ak sa Číne nepodarí vstúpiť do WTO v najbližšom období, celý proces sa môže oddialiť o niekoľko rokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS