ČLÁNOK
Všetky strešné fondy s negatívnymi výsledkami
22. mája 2001

Uplynulý týždeň zaznamenal obrat vo vývoji strešných fondov, keď hodnoty ich podielov bez výnimky poklesli. Niekoľko predchádzajúcich týždňov pritom dosahovali zisky. Fondy peňažného trhu ako obvykle vykázali minimálne zhodnotenie, dlhopisové, akciové a zmiešané fondy dosiahli rozdielne výsledky. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Akciové trhy ovplyvnili v minulom týždni viaceré udalosti. Podľa analytika ČSOB Mareka Gábriša nepriaznivými boli údaje o americkej produktivite práce, ktorá poklesla po prvýkrát za posledných šesť rokov. Následne však trh zaznamenal aj lepšie správy, ktorými bolo napríklad zníženie sadzieb americkou centrálnou bankou o pol percenta alebo priaznivé inflačné čísla. Indexu Dow Jones sa tak podarilo opäť dostať nad úroveň 11 000 bodov kde bol naposledy 14. septembra minulého roku. Najväčšiu pozitívnu zmenu hodnoty podielu na úrovni 3,19 % zaznamenal Americký akciový fond, ktorý spravuje Tatra Asset Management (TAM). KBC Equity Fund US Small Caps spoločnosti KBC Equity Fund dosiahol nárast o 2,58 %. Naopak najhlbší pokles medzi akciovými fondmi (mínus 1,4 %) dosiahol KBC Equity Fund Technology rovnakej správcovskej spoločnosti.

Fondy, ktoré investujú získané prostriedky do dlhopisov zaznamenali menšie rozpätie zmien hodnôt svojich podielov. Najúspešnejším bol Dolárový fond spoločnosti VÚB Asset Management s nárastom podielu o 0,75 %. Najmenej sa darilo fondu KBC Renta Dollarenta, ktorého aktíva spravuje KBC Renta, keď zaznamenal pokles hodnoty o 1,66 %.

Zmiešané fondy, ktoré alokujú získané zdroje do akcií aj dlhopisov, približne kopírovali výsledky dlhopisových fondov. Počas minulého týždňa získal najviac Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond od TAM s nárastom o 0,92 %. Pokles 0,85 % zaznamenal Wiof European Bond spravovaný spoločnosťou Unigestion Asset Management.

Strešné fondy dosiahli záporné výsledky. Najhlbší prepad o 3,51 % zaznamenal VB-Modern Times, ktorého správcovskou spoločnosťou je Volksbanken-KAG. Najmenej stratil KBC Master Fund Defensive (mínus 0,1 %). Spravuje ho KBC Master Fund. Peňažný fond Koruna peňažný, ktorý spravuje J&T Asset Management, dosiahol nárast hodnoty podielu o 0,75 % a Korunový peňažný fond od TAM 0,07 %.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM so 162,952 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond so 862,508 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral s 917,004 mil. Sk najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná a medzi akciovými fondmi Európsky technologický fond od TAM s 389,936 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,767 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS