ČLÁNOK
Všetky prezidentom vetované zákony poslanci opätovne schválili
11. júla 2003

Poslanci nepodporili žiadnu z prezidentových pripomienok pri troch normách, ktoré vo štvrtok vetoval. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov, novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) a novela zákona o ochrane zdravia ľudí tak budú platiť v pôvodne schválenom znení.

Spotrebná daň z minerálnych olejov sa tak od augusta zvýši, pričom cena jedného litra benzínu a motorovej nafty vzrastie podľa výpočtov ministerstva financií o 2,7 až 3,5 Sk. Za tisíc litrov bezolovnatého benzínu bude štát vyberať spotrebnú daň vo výške 15 500 Sk a za tisíc litrov nafty 14 500 Sk. Spotrebná daň z olovnatého benzínu sa zvyšuje na 18 000 Sk na tisíc litrov, tisíc kilogramov LPG bude zdaňovaných 7 800 Sk, tisíc kilogramov vykurovacieho oleja sumou 800 Sk a tisíc litrov označených plynových olejov 6 800 Sk. Zvýšenie spotrebnej dane z minerálnych olejov má priniesť do tohtoročného rozpočtu asi 2,2 mld. Sk.

Bez zmien schválili poslanci aj novelu zákona o DPH, ktorou sa zavedie jednotná 19 percentná sadzba tejto dane. Jednotná DPH zvýši ceny všetkých tovarov a služieb, ktoré sú teraz zdaňované 14-timi percentami. Do tejto skupiny patria napríklad potraviny, lieky, energie, stavebné práce, dodanie stavieb, knihy, noviny, časopisy alebo hotelové a reštauračné stravovanie. Novela zákona o DPH, ktorú vo štvrtok poslanci definitívne schválili nadobudne účinnosť už od augusta, lebo rezort financií chce čo najskôr zaviesť zdaňovanie zálohových faktúr, aby sa posilnili príjmy už tohtoročného štátneho rozpočtu.

Prezidentove pripomienky nepodporili zákonodarci ani pri novele zákona o ochrane zdravia. Hlava štátu namietala retroaktivitu niektorých ustanovení. Novelou sa skracuje ochranná lehota na originálne lieky z desiatich na šesť rokov, ktorá je obvyklá v Európe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS