ČLÁNOK
Všetky kroky na valnom zhromaždení boli podľa Slovnaftu právne korektné
20. mája 2003

Slovnaft si je istý, že všetky kroky, ktoré sa uskutočnili na víkendovom valnom zhromaždení (VZ) spoločnosti, boli právne korektné. Vyjadril sa tak v pondelok predseda predstavenstva Slovnaftu Slavomír Hatina. Proti uzneseniam VZ Slovnaftu protestovala skupina minoritných akcionárov, medzi nimi aj skupina J&T. „Niektorí minoritní akcionári nemali na VZ záujem o ďalšie informácie, snažili sa iba zvrátiť vývoj iným smerom. Z ich strany sa objavili iba snahy spochybniť kladnú spoluprácu medzi Slovnaftom a spoločnosťou MOL a jej výsledky,“ komentoval podpredseda predstavenstva Slovnaftu Zoltán Áldott.

Cieľom majoritného akcionára Slovnaftu, maďarskej spoločnosti MOL, je podľa Áldotta sústrediť sa vo väčšej miere na zvyšovanie ceny akcií Slovnaftu a neuberať sa cestou krátkodobého finančného zisku. Áldott sa tak vyjadril na margo skutočnosti, že MOL nepodporil na VZ Slovnaftu návrh predstavenstva na výplatu dividend vo výške 25 % čistého zisku za minulý rok, teda 30,80 Sk na akciu. Táto úroveň dividend bola stanovená na spodnej hranici pásma, ktoré určujú stanovy spoločnosti. Tie stanovujú dividendy vo výške 25 až 50 % zisku. MOL sa podľa slov Áldotta sústreďuje na to, aby sa zvýšila rola oboch spoločností v regióne a vidí ďalšie investičné príležitosti, ktoré si aj z finančného hľadiska vyžadujú značnú mieru flexibility pri ich realizovaní. Medzi tieto príležitosti zaradil predaj českého Unipetrolu a možné investície v Srbsku a Poľsku.

Keďže akcionári na VZ neschválili návrh na rozdelenie zisku, neodsúhlasili ani prídel do zákonného rezervného fondu a do sociálneho fondu. „Je možné, že na budúcich valných zhromaždeniach sa nájde spôsob, aby sa táto problematika, ako aj problematika výplaty dividend vyriešila,“ povedal Áldott. Podľa neho však MOL momentálne nemá v úmysle zvolať VZ alebo mimoriadne VZ Slovnaftu, môžu ho však podľa zákona iniciovať akcionári vlastniaci viac ako 5 % akcií Slovnaftu.

„Medzi spoločnosťou MOL a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) neexistovala žiadna dohoda,“ skonštatoval Áldott v súvislosti s hlasovaním o zmene stanov Slovnaftu. Táto zmena, ktorú hlasovaním podporila aj EBRD, znižuje množstvo hlasov akcionárov prítomných na VZ potrebných na schválenie rozhodnutia VZ zo 67 % na nadpolovičnú väčšinu. Podľa zástupcov niektorých minoritných akcionárov je táto zmena v neprospech minoritných akcionárov, ku ktorým patrí aj EBRD kontrolujúca 8,4 % akcií Slovnaftu. Podľa vyjadrení minoritných akcionárov totiž umožní spoločnosti MOL presadiť si na VZ akýkoľvek návrh bez ohľadu na nich. „EBRD vždy vystupovala ako zodpovedný akcionár Slovnaftu a dbala o jeho ďalší rozvoj,“ upozornil Áldott. Skutočnosť, že EBRD si na VZ chránila svoje záujmy, dokazuje podľa Hatinu to, že pri hlasovaní o rozdelení zisku nepodporila banka návrh MOL.

Podpredseda predstavenstva Slovnaftu sa vyjadril aj k povinnej ponuke na prevzatie akcií spoločnosti, ktorú MOL podľa zákona musí vyhlásiť. Podľa neho Úrad pre finančný trh zatiaľ nerozhodol o legálnosti obchodu z 20. marca, ktorý výrazne zvýšil priemernú cenu akcií Slovnaftu. Úrad zatiaľ definitívne nerozhodol ani o povinnej ponuke MOL, rozhodnúť by podľa jeho slov malo predstavenstvo úradu. „Nedoriešenosť tejto otázky vzbudila pozornosť aj v organizáciách mimo SR. Člen Európskeho parlamentu vzniesol pochybnosť o transparentnosti finančných transakcií na slovenskom trhu,“ dodal podpredseda predstavenstva Slovnaftu.

Víkendové VZ Slovnaftu trvalo vyše 20 hodín a nieslo sa v duchu rozporov medzi majoritným a niektorými minoritnými akcionármi spoločnosti. Tí nevylúčili, že platnosť VZ napadnú na súde.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS