ČLÁNOK
Všetky dlhopisové fondy skončili s pozitívnymi hodnotami
4. septembra 2001

Uplynulý týždeň sa medzi otvorenými podielovými fondmi združenými v Asociácii správcovských spoločností (ASS) najviac darilo akciovému fondu KBC Equity Fund Biotechnology. Fond investujúci svoje prostriedky do akcií spravovaný spoločnosťou KBC Equity Fund zhodnotil svoje podiely o 5,61 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností (ASS).

Hneď za ním sa umiestnili dva fondy od Capital Invest, keď rastový aj výnosový fond Capital Invest Eastern Europe Stock posilnili svoje podiely o 1,6 %. Akciový fond VB-Europa-Invest spravovaný spoločnosťou Volksbanke-KAG dosiahol za uplynulý týždeň 0,77-percentné zhodnotenie podielov. Najmenej sa darilo internetovému fondu od KBC Equity Fund, ktorý znehodnotil svoje podiely o 3,04 %.

Všetkým dlhopisovým fondom sa v 35. týždni darilo, keď najvyššie 0,92-percentné zhodnotenie spravovaných prostriedkov dosiahol fond KBC Bonds Capital Fund správcovskej spoločnosti KBC Bonds. Druhý v poradí bol výnosový fond Capital Invest Global Bond od Capital Invest s nárastom hodnoty podielov o 0,9 %. Najmenej sa darilo fondu 1. PF Slnko správcovskej spoločnosti Agroinvest, ktorého podiely narástli len o 0,06 %.

Medzi zmiešanými fondmi bolo úspešných len päť, pričom najlepšie výsledky dosiahli dva fondy pod správou Prvej Penzijnej. Eurofondu sa pritom podarilo zhodnotiť svoje podiely o 0,77 % a fondu Bonus o 0,46 %. Na poslednom mieste sa umiestnil Zahraničný rastový fond od Amslico AIG Funds, ktorého podiely poklesli o 1,07 %.

Fondy peňažného trhu aj fondy fondov zaznamenali za uplynulý týždeň len pozitívne výsledky. Medzi peňažnými fondmi sa s 0,12-percentným nárastom umiestnil na prvom mieste Korunový peňažný fond od Tatra Asset Management. Na druhom mieste bol peňažný fond Koruna od J&T Asset Management, ktorý posilnil o 0,10 %. Medzi strešnými fondmi sa najviac darilo fondu VB-Modern Times od Volksbanken-KAG, ktorý posilnil svoje podiely až o 2,32 %. Na poslednom mieste sa umiestnili dva fondy spoločnosti Capital Invest, keď výnosový aj rastový fond Capital Invest Master Fonds dynamisch zhodnotili svoje prostriedky o 0,13 a 0,12 percenta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS