ČLÁNOK
Všetky banky majú dotvoriť opravné položky a rezervy
6. októbra 1999

Banky, ktoré nie sú v reštrukturalizačnom procese, budú musieť dotvoriť opravné položky a rezervy do výšky klasifikovaných pohľadávok. „Každá banka na to dostane individuálny čas. Po dotvorení opravných položiek sa banky dostanú do straty, ktorú potom zúčtujú so základným imaním. Následne nato budú musieť navýšiť základné imanie tak, aby dosahovali kapitálovú primeranosť aspoň 8 %. V prípade, že túto podmienku nesplnia, bankový dohľad navrhne odobratie bankovej licencie,“ uviedol na stretnutí s novinármi viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Mudrík.
Situácia týchto bánk sa začala podľa J. Mudríka zhoršovať spolu so zhoršovaním ekonomickej situácie. Mierne zhoršenie nastalo v minulom roku, pričom v tomto roku dynamika zhoršovania pokračuje. K zhoršeniu výsledkov došlo podľa viceguvernéra aj v prípade bánk so zahraničnou účasťou, ktoré takisto evidujú klasifikované pohľadávky. „Problém nevznikal v rovnakom čase, preto aj banky potrebujú odlišný čas na vytvorenie opravných položiek a rezerv,“ skonštatoval.
Guvernér NBS Marián Jusko upozornil, že hodnotu kapitálovej primeranosti za celý sektor ovplyvňujú hlavne banky v reštrukturalizácii. Kapitálová primeranosť bankového sektora ako celku nedosahuje ani 1%. „Je pravda, že v prípade ostatných bánk sú takisto otvorené otázky, budú však riešené,“ dodal.
Medzi banky, na ktoré sa vzťahuje v súčasnosti reštrukturalizačný proces, patria Investičná a rozvojová banka, a.s, Slovenská sporiteľňa, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS