ČLÁNOK
Všetky akciové fondy združené v ASS znehodnotili podiely
25. septembra 2001

Prvý týždeň po teroristických útokoch v USA zaznamenali všetky akciové fondy združené v Asociácii správcovských spoločností (ASS) pokles hodnoty svojich podielov. Viac ako dvadsaťpercentné znehodnotenie spravovaných prostriedkov pritom vykázala spoločnosť Veritas SG u akciového podielového fondu Veri-Valeur. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Nepriaznivý vývoj na svetových akciových trhoch sa odrazil najmä na výsledkoch akciových fondov, keď najúspešnejší bol fond KBC Equity Fund Telecom s 1,07-percentným poklesom. Viac ako polovica fondov pritom znehodnotila o vyše 8 %. Fondom správcovskej spoločnosti Veritas SG sa darilo najmenej, keď fond Veri-Eurovaleur znehodnotil o 17,88 % a Veri Valeur až o 22,11 %.

Na výsledky dlhopisových fondov združených v ASS nemali výnimočné udalosti výraznejší vplyv, keď viac ako polovica z nich mierne zhodnotila svoje podiely. Na prvom mieste sa umiestnil Eurofond od VÚB Asset Management, ktorý za uplynulý týždeň vzrástol o 1,34 %. Hneď za ním sa umiestnil fond Wiof USD International Bond od Unigestion Asset Management s 0,95-percentným nárastom. Najmenej sa pritom darilo dlhopisovému fondu KBC Bonds Capital Fund, ktorý znehodnotil o 1,21 %.

Aj medzi zmiešanými fondmi sa zaznamenalo výrazné znehodnotenie, keď sa fond Veri-Tresor opäť umiestnil na poslednom mieste s 19,07-percentným poklesom. Tri fondy však mierne zhodnotili, pričom najlepší bol Eurofond správcovskej spoločnosti Prvá Penzijná s rastom o 0,96 %.

Fondy peňažného trhu taktiež nezasiahla kríza, keď len podiely peňažného fondu Koruna od J&T Asset Management zaznamenali pokles. Rastový aj výnosový fond Capital Invest Euro Cash zhodnotili o 0,21 %.

Takmer všetky strešné fondy však za uplynulý týždeň poklesli, pričom aj v tejto skupine fondov obsadil posledné miesto fond od spoločnosti Veritas SG s viac ako 13,38-percentným poklesom hodnoty podielov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS