ČLÁNOK
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zverejnila prvý zoznam neplatičov poistného zostavený podľa kritérií, ktoré schválila Správna rada VšZP.
29. júna 1998

Medzi neplatičmi sa na štvrtom mieste objavila firma ESPE, a.s., Piesok, potom Mostáreň Brezno, a.s., Partizánske strojárne, a.s., Partizánske a Zlievareň, a.s., Hronec. Prvú desiatku neplatičov uzatvárajú ZŤS, š.p., Lučenec, Novofinab, a.s., Fiľakovo a PD Topoľčany. V zozname sú uvedení všetci neplatiči poistného VšZP, ktorí k 30. aprílu 1998 dlhovali na poistnom viac ako 1 mil. Sk a ktorí za posledných 12 mesiacov (do mája 1998) neodviedli (bez použitia nútených foriem vymáhania – exekúcií) žiadnu čiastku poistného. Je potrebné ďalej zdôrazniť, že títo neplatiči neodviedli v uvedenom období ani čiastky poistného, ktoré boli riadne zrážané zo mzdy zamestnancov týchto neplatičov (3,7 % z hrubej mzdy). VšZP upozorňuje všetkých zverejnených neplatičov, aby sa neodkladne obrátili na pobočky VšZP, v regióne ktorých pôsobia, a dohodli s nimi reálny postup pre urovnanie svojich záväzkov voči VšZP. Približne o mesiac plánuje VšZP zverejniť ďalší zoznam neplatičov, ktorí neodviedli žiadnu čiastku poistného za posledných šesť mesiacov. VšZP preto vyzýva všetkých potenciálnych kandidátov na zverejnenie, aby urýchlene začali spolupracovať s príslušnými pobočkami VšZP na riešení svojich záväzkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS