ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka (VÚB) plynule uhrádza záväzky voči svojim klientom.
22. októbra 1998

Všeobecná úverová banka (VÚB) plynule uhrádza záväzky voči svojim klientom, situácia v tejto banke sa nedá teda prirovnať k situácii v Investičnej a rozvojovej banke pred zavedením nútenej správy. Uviedol to dnes viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko. Reagoval tak na otázky viacerých novinárov týkajúcich sa krokov, ktoré mieni centrálna banka v súvislosti so situáciou vo VÚB uskutočniť. Jusko i guvernér NBS Vladimír Masár pripustili, že VÚB má v súčasnosti problémy s plnením povinných minimálnych rezerv (PMR). Skutočnosť, že VÚB nesplnila predpísanú výšku povinných minimálnych rezerv v poslednej perióde má podľa Masára aj logický dôvod v podobe vysokých sadzieb na slovenskom medzibankovom trhu, ktoré boli v porovnaní so sankciami NBS za neplnenie PMR neúmerne vysoké. Guvernér však predpokladá, že VÚB bude v budúcnosti PMR plniť a neuvažuje preto v súčasnom období o uvalení nútenej správy. V súvislosti s reštrukturalizáciou bánk V. Masár uviedol, že NBS bude v tomto procese pokračovať. Poznamenal však, že reštrukturalizácia nezávisí len od centrálnej banky. „V hre sú tiež vláda a samotné banky,“ poznamenal. Materiál schválený vládou v utorok presne kvantifikuje podľa guvernéra podiel, ktorým by sa mala na úhrade nákladov reštrukturalizácie podieľať štátny rozpočet a NBS a špecifikuje opatrenia, ktoré budú musieť realizovať samotné banky. Zdôraznil však, že materiál musí schváliť ešte parlament, aby vôbec prichádzal do úvahy ako podklad pre reštrukturalizáciu. V tejto súvislosti uviedol, že centrálna banka má pripravených viacero reštrukturalizačných projektov, ktoré by chcela v budúcnosti v súčinnosti s novou vládou realizovať. Banková rada NBS na svojom zasadnutí 16. októbra konštatovala, že reštrukturalizačný proces transformujúcich sa bánk nedosahuje predpokladané výsledky, čo ovplyvňuje aj výsledky bankového sektora ako celku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS