ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka (VÚB), a. s., sa ospravedlňuje obchodníkom s cennými papiermy.
18. decembra 1997

Výplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca VÚB Norbert Lazar. Stredisko cenných papierov (SCP) SR v utorok pozastavilo výkon práva nakladať so zaknihovanými akciami VÚB. V dôsledku tohto kroku nie je možné vyrovnať obchody uzatvorené s akciami VÚB v posledných dňoch. Podľa N. Lazara bola dôvodom blokácie novelizácia zákona o bankách z roku 1996, ktorá stanovila bankám so sídlom v SR zmeniť vydané akcie na doručiteľa na akcie na meno do 31. decembra 1997. VÚB preto požiadala Ministerstvo financií (MF) SR o zrušenie emisie cenných papierov VÚB a pridelenie nového identifikačného čísla akciám na meno VÚB. V apríli však banka zmenila sídlo spoločnosti. MF SR podľa N. Lazára vydalo rozhodnutie o zmene sídla VÚB a povolilo zmenu akcií z doručiteľa na meno až 9. decembra 1997. VÚB 16. decembra 1997 v čase od 09:00 do 10:50 h uzatvorila zmluvy s SCP SR. Na základe týchto zmlúv banka ruší emisiu CP ISIN SK 1120001070 evidovaných na doručiteľa a vydáva nové akcie na meno pod ISIN 1110001437. Vzhľadom na krátkosť času na zrealizovanie uvedených zmien (SCP pracuje do 23. 12. 1997) SCP začalo okamžite realizovať operácie, ktoré vyplývajú zo zmlúv s emitentom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS