ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s. Bratislava dosiahla v tomto roku plánované výsledky hospodárenia.
31. decembra 1997

Činnosť banky do určitej miery ovplyvnili značné turbulencie na finančnom trhu. VÚB musela na trhu kupovať peniaze za vysoké úrokové sadzby, pričom sa zvýšila nákladavosť banky. Pre tlačovú agentúru SITA to pri hodnotení končiaceho roku povedal prezident VÚB, a.s., Bratislava Ján Gabriel. „Banka zostala v tomto roku v ziskovom pásme napriek tomu, že nemusela účtovať položku neinkasované úroky,“ povedal. Národná banka Slovenska (NBS) trvá podľa neho na tom, aby bol hospodársky výsledok VÚB vo výške plánu, teda aby sa blížil k nule. Všetky prostriedky, ktoré VÚB získa, vloží podľa jeho slov do opravných prostriedkov a rezerv. VÚB sa podľa svojho prezidenta podarilo pokročiť v oblasti autorizovaného informačného systému. Ako ďalej J. Gabriel povedal, VÚB zaznamenala v tomto roku určitý predstih v technike, dokončila výstavbu centrály ako i zriadenie reprezentácie v Londýne. V oblasti konsolidácie a odbytovej siete banky sa ciele VÚB splnili viac ako na 100 %. „VÚB v tomto roku v dostatočnej miere rozbehla oblasť riziko manažmentu, treasury,“ skonštatoval prezident VÚB. Za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahla VÚB čistý zisk vo výške takmer 259,5 mil. Sk. Celkové výnosy dosiahli viac ako 20 mld. Sk. Najväčšiu časť z nich predstavovali výnosy z finančných operácií, ktoré dosiahli viac ako 18,5 mld. Sk, z toho výnosy z operácií s klientami viac ako 9,4 mld. Sk. Banka použila rezervy a opravné položky vo výške viac ako 1,75 mld. Sk. Náklady na finančné činnosti boli viac ako 13,074 mld. Sk, všeobecné prevádzkové náklady takmer 3,6 mld. Sk. Tvorba rezerv a opravných položiek bola viac ako 3,3 mld. Sk, z toho skutočná tvorba rezerv bez vzájomných preúčtovaní medzi účtami aktív a zodpovedajúcich výnosových, ako aj medzi účtami pasív a zodpovedajúcimi nákladovými, dosiahla 1,547 mld. Sk. Základné imanie banky bolo viac ako 4,9 mld. Sk. Záväzky voči bankám dosiahli takmer 41,5 mld. Sk a záväzky klientom viac ako 93 mld. Sk. Zákonné rezervy boli takmer 10,4 mld. Sk a nerozdelený zisk z minulých období predstavoval viac ako 488 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS