ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka mení logo spolocnosti
15. mája 2003

Všeobecná úverová banka bude mat od 30. septembra nové logo / znacku. Tento krok logicky nadväzuje na zmeny, ktoré vo VÚB prebiehajú od novembra 2001, kedy do spolocnosti vstúpil nový akcionár – talianska banková skupina Banca Intesa.

„Nové logo nie je len vizuálnou zmenou, ale odráža aj nové myslenie a nový, lepší prístup ku klientom. Zároven nás musí motivovat k väcším výkonom. Naším poslaním je byt bankou pre ludí. Preto sú všetci naši klienti stredobodom našej pozornosti a nech sa obrátia ktorýmkolvek smerom, my sme okolo nich, pomáhame im naplnit ich ašpirácie a zjednodušit život. Aj preto je novým symbolom našej spolocnosti a formálnym vyjadrením jej vízie a misie unikátny tvar: elipsa. Každý si v nej nájde miesto,“ informoval generálny riaditel VÚB Tomas Spurny.

„Uvedením nového loga chceme komunikovat, že VÚB prešla mnohými zmenami a ide správnym smerom k ukonceniu transformacného procesu,“ povedal Gianfranco Mandelli, podpredseda Dozornej rady VÚB a zástupca vlastníka. Dalej dodal: „Stratégiou Banca Intesa je podporovat lokálne znacky na lokálnych trhoch, co lepšie zodpovedá špecifikám trhu.“

Nové logo odráža nový spôsob spolupráce a komunikácie s klientmi. Doba je rýchla a ludom nestací predkladat štatistické císla o hospodárení tej – ktorej banky. Chcú viac. Nové produkty a zavádzanie technológií prinášajúcich komfort, kvalitný servis šetriaci cas i peniaze. Túto kvalitatívnu zmenu predstavuje i nová znacka. Nový vizuálny štýl sa bude zavádzat v priebehu augusta a septembra 2003. Zmeny sa ukoncia do 30. septembra, kedy bude znacka uvedená do života.

Nové logo

Elipsa sama o sebe je uzavretý útvar. Vložením iniciálok banky sa z nej stáva symbol otvorenosti – písmená „v“ a „b“ presahujú do priestoru okolo elipsy a výsek na jej vrchu je dlžnom nad písmenom „u“.

Elipsa sa tak stáva symbolom staroslivosti VÚB o klienta a poukazuje na jedinecnost inštitúcie. Skrýva v sebe komplexnost vnútorného systému a aj dynamiku vonkajšieho prejavu.

Jednoduchá kompozícia jemného tvaru vyjadruje okrem otvorenosti aj dynamiku a inovatívnost. Príjemný pocit umocnuje výber modrej farby, ako na celom svete akceptovanej farby vyváženosti, viery, cistoty, rozumu a ludskosti vyjadrujúcej pocit istoty a dôvery, o ktorý sa u našich klientov usilujeme.

Celú kompozíciu stabilizuje a podciarkuje slovo banka – definuje nielen naše poslanie, ale symbolizuje nás ako stabilného a spolahlivého partnera.

VÍZIA

Staneme sa najlepšou bankou na Slovensku. Náš talent, odborné znalosti a skúsenosti medzinárodnej skupiny zasvätíme tomu, aby sme naplnali potreby našich klientov a prekracovali ich ocakávania.

MISIA

Naším poslaním je byt bankou pre ludí. Musíme to mat neustále na pamäti, nech robíme cokolvek. Naši klienti musia cítit, že sme voci nim otvorení a že každý z nich je pre nás dôležitý – od velkých spolocností až po jednotlivca. Mali by cítit, že pocúvame ich požiadavky a potreby, rešpektujeme ich a robíme všetko pre to, aby sme im zjednodušili život. Dosiahneme to prostredníctvom našich moderných produktov, priatelského prostredia pobociek, profesionálnej kultúry predaja a pôsobivej komunikácie.

VÚB sa v prieskume spolocnosti Readers‘ Digest stala v roku 2003 už po tretíkrát najdôveryhodnejšou znackou medzi bankovými inštitúciami na Slovensku a získala tak ocenenie ‚Dobrá znacka‘. V minulom roku získala VÚB aj ocenenie ‚Banka mladých roku 2002′ od Slovenskej komory mladých.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS