ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava (VÚB) rozhodla o predaji akcií svojej dcérskej spoločnosti VÚB Invest Holding.
24. augusta 1998

– Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava (VÚB) rozhodla o predaji akcií svojej dcérskej spoločnosti VÚB Invest Holding za ich nominálnu hodnotu, čo je približne 110 mil. Sk. Kupujúcim je spoločnosť EUPRO, o.c.p., a.s. Bratislava. Agentúru SITA o tom informoval zdroj z VÚB, ktorý si neželal byť menovaný. Ku koncu prvého polroku tohto roku pritom vlastné imanie spoločnosti dosahovalo podľa odhadov odborníkov 250 mil. Sk. Čistý zisk VÚB Invest Holding bol ku koncu minulý roku 115,665 mil. Sk. Rozhodujúci vplyv na výšku zisku mal pritom v minulom roku výnos z predaja akcií VÚB Kupónu. Podľa zdroja agentúry SITA je spoločnosť EUPRO personálne prepojená so skupinou spoločností ovládaných Penta Brokers o.c.p., a.s., Bratislava. Predsedom predstavenstva spoločnosti EUPRO je napríklad Pavol Krupa, ktorý dočasne pôsobil v spoločnosti Istrofin, prepojenej s Penta Brokers. V piatok 21. augusta boli vo všetkých spoločnostiach skupiny VÚB Invest Holding vykonané mimoriadne účtovné závierky. Tento týždeň sa v súvislosti s predajom očakáva výmena členov dozornej rady, ktorá by mala následne vymenovať nových členov predstavenstva VÚB Invest Holdingu. Do skupiny spoločností VÚB Invest Holdingu patria spoločnosti VÚB Invest, a.s., Bratislava, Invest Brokers, o.c.p., a.s., Bratislava, VÚB Consult, a.s., Bratislava a Consult Invest, a.s., Bratislava. VÚB Invest je v súčasnosti správcom piatich podielových fondov. Najúspešnejším z nich je VÚB Real, uzavretý podielový fond. Vznikol v roku 1992 a jeho celkový výnos od začiatku existencie je 142,96 %. Ďalšími podielovými fondmi sú uzavreté podielové fondy Fond 5-ročného kapitálového rastu a Fond 10-ročného kapitálového rastu, ako otvorené podielové fondy Bond a Finančný podielový fond. VÚB Invest Holding je 100-percentným majiteľom spoločnosti Vinlan, a.s., Bratislava, ktorá vlastní 8,5 % akcií Slovenskej poisťovne (SP). Keďže sa Vinlan zúčastnil na navyšovaní základného imania SP mal by jeho podiel v tejto inštitúcii vzrásť na takmer 11 %. Ku koncu minulého roka podľa údajov z SCP skupina VÚB Invest Holding vlastnila aj takmer 10 % akcií VÚB, a.s. Predajom VÚB Invest Holding tak dochádza k odstráneniu krížového vlastníctva medzi VÚB a VÚB Invest Holdingom. VÚB Invest založila v roku 1992 Všeobecná úverová banka. Táto firma bola donedávna správcom najväčšieho investičného privatizačného fondu založeného v prvej vlne kupónovej privatizácie VUB Kupón. VÚB Kupón však minulý rok prevzala skupina spoločností blízkych Penta Brokers o.c.p. a.s. Riaditeľom spoločnosti VÚB Invest bol donedávna Jozef Oravkin, ktorý v súčasnosti pracuje pre spoločnosť Penta Brokers. Významnou oblasťou VÚB Invest Holding boli v minulom roku aktivity súvisiace s rizikovými investíciami. Spoločnosť sa zamerala najmä na projekt Horehronskej drevárenskej fabriky, a.s., ktorá vznikla zo závodu Polomka, podniku Smrečina, a.s., Banská Bystrica. Okrem toho sa VÚB Invest Holding angažoval aj v spoločností KLF – ZVL, a.s., respektíve KLF – LOV, s.r.o. a nábytkárskej spoločnosti NOVOFINAB, a.s., . Začiatkom tohto roku VÚB Invest Holding vstúpil kapitálovo aj do strojárskej spoločnosti METIS, a.s., Martin.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS