ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) bude po zrušení zákona o revitalizácii pristupovať k schváleným revitalizačným projektom individuálne.
24. novembra 1998

. Bude však sledovať požiadavku výhodnosti realizácie revitalizačného projektu pre banku. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca VÚB Norbert Lazar. Poslednou novelou zákona o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností, ktorú parlament schválil minulý týždeň, totiž došlo k zrušeniu zákona o revitalizácii. „VÚB bude v jednotlivých prípadoch uvažovať o vybranej forme využitia niektorých úľav ako je prolongácia alebo odklad platenia splátok,“ skonštatoval. Ako ďalej zdôraznil, úľavy musia viesť k oživeniu klienta a návratnosti finančných prostriedkov. VÚB už v októbri schválila odklady platenia úveru na obdobie troch rokov a odpis pohľadávok voči revitalizovaným poľnohospodárskym družstvám za určitých podmienok. Jednou je schválenie príslušného revitalizačného projektu ústrednou komisiou a druhou je realizácia odpisu Konsolidačnou bankou Bratislava, š.p.ú., v prípade ak príslušný klient je jej dlžníkom. „Zároveň musí klient plniť zmluvne dohodnuté podmienky s VÚB,“ zdôraznil pred nedávnom N. Lazar. Kompetentné orgány VÚB nezávisle od zasadnutí Ústrednej revitalizačnej komisie schválili takmer polovicu z predložených revitalizačných projektov z oblasti poľnohospodárstva. Ústredná revitalizačná komisia na svojom rokovaní 30. septembra schválila 34 revitalizačných projektov, všetky sa týkali podnikov v rezorte pôdohospodárstva. Pri schválených subjektoch išlo o riešenie dlhov vo výške 850 mil. Sk, z toho 405 mil. Sk by v prípade úspešnej revitalizácie banky dlžníkom odpustili, pri zvyšných vyše 445 mil. Sk išlo o odklad splátok. Väčšinu zo schválených projektov predložili poľnohospodárske družstvá. Revitalizáciou sa mali riešiť ich dlhy voči VÚB a Konsolidačnej banke. Revitalizačný projekt sa mal realizovať tri roky, ak by však oživenie bolo neúspešné, stav dlhov by sa spätne vrátil na úroveň spred vstupu do revitalizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS