ČLÁNOK
Volksbank podá záväznú ponuku na kúpu majority v Istrobanke
26. októbra 2001

Rakúska skupina Volksbank International v súčasnosti vykonáva druhú fázu hĺbkového auditu v bratislavskej Istrobanke, a.s., s ktorej predajom strategickému investorovi sa ráta do konca tohto roka. Podľa slov riaditeľa zahraničného odboru Volksbank Christiana Kaltenbrunnera, rakúsky investor vypracuje svoje záväznú ponuku do 26. novembra, ktorý je posledným možným termínom na prejavenie seriózneho záujmu na kúpu banky.

Volksbank je už na slovenskom trhu prítomná prostredníctvom majority v Ľudovej banke, ktorá začala na Slovensku podnikať v roku 1992. Jej predstavitelia, podobne ako zástupcovia Volksbank, uviedli, že záujem skupiny o Istrobanku je seriózny. „Ak má však dôjsť k úspešnému obchodu, cena musí byť dostatočne atraktívna nielen pre predávajúceho, ale aj pre kupujúceho,“ povedal Ch. Kaltenbrunner. Svoje predstavy o optimálnej cene za Istrobanku odmietol komentovať s odôvodnením, že tá bude výsledkom dôkladných analýz, ktoré Volksbank v banke práve uskutočňuje.

Podľa Kaltenbrunnera sa Ľudová banka a Istrobanka vzájomne dopĺňajú vo viacerých smeroch. Multiplikačný efekt z ich akvizície by mohol mať preto podľa neho pre slovenský bankový trh veľký význam. Ich spojením by mala vzniknúť štvrtá, resp. piata najvýznamnejšia banka v krajine s takmer 250 tis. klientmi.

Medzi spoločnosťami, ktoré v Istrobanke vykonávajú hĺbkovú kontrolu sú okrem Volksbank ešte dva rakúske inštitúty BAWAG a Bank Austria, ďalej francúzska Société Générale a talianska banková skupina UniCredito. Súčasným vlastníkom majority v banke so 72-percentným podielom na jej základnom imaní je Slovenská poisťovňa (SP). SP zatiaľ nespresnila, aký balík akcií novému investorovi predá, jeho výška bude závisieť od predložených ponúk. Poisťovňa rokuje o spoločnom predaji aj s minoritnými akcionármi, ktorými sú Erste Bank s podielom 10 % a mesto Bratislava s 18 percentami.

Istrobanka dosiahla v prvom polroku zisk 64,6 mil. Sk. Bilančná hodnota banky predstavovala ku koncu júna 34,1 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla o 40 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS