ČLÁNOK
Vo VSŽ porušenia daňových zákonov v hodnote 400 mil. Sk
8. júna 2001

Daňové orgány nepostupovali v niektorých prípadoch vo vzťahu k VSŽ v súlade so zákonom. Pri nepredpísanej dani a neoprávnených vrátených nadmerných odpočtoch NKÚ zistil porušenia zákona, ktoré sa dajú vyčísliť približne na 400 mil. Sk. Z toho 336 mil. Sk predstavuje daň z pridanej hodnoty a 93 mil. Sk daň z príjmu právnických osôb. Po ukončení kontroly, ktorá bola zameraná na konanie daňových orgánov vo vzťahu k VSŽ v rokoch 1997-1998, to konštatovala podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Danica Borisová.

Porušenie zákona zistil NKÚ podľa Borisovej na strane daňovníka aj daňového úradu. Kontrola sa uskutočnila na podnet finančnej polície, ktorej v stredu NKÚ odovzdal protokoly so svojimi zisteniami. Finančná polícia bude na ich základe postupovať ďalej.

Podpredsedníčka NKÚ informovala aj o začatej kontrole v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP). V SPP úrad doteraz čiastkovými protokolmi uzatvoril kontrolu v troch odštepných závodoch. Zatiaľ však úrad nenašiel porušenia zákonov, ktoré by boli dôvodom pre podanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní. Osobitná kontrolná skupina bola vyčlenená aj na kontrolu hospodárenia s bytovým fondom SPP, pričom jej závery by mali byť známe najneskôr do týždňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS