ČLÁNOK
Vo väčšine regiónov SVE HDP na obyvateľa pod 50 % úrovne v EÚ
29. septembra 1999

Vyplýva to zo správy Regional GDP in the Central European Countries, ktorý zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat. Najnovšie údaje z roku 1996 potvrdzujú, že HDP na obyvateľa v 77 z 89 regiónov SVE nedosahuje ani 50 % priemernej úrovne v EÚ, ktorá pri zohľadnení parity kúpnej sily dosahuje 18 100 jednotiek. Príslušná hodnota pre štáty SVE predstavovala 7 000 jednotiek, čo je okolo 37 %.
Regionálny HDP na obyvateľa je dôležitým indikátorom pre schopnosť podpory pre regióny zo zdrojov regionálnych a štrukturálnych fondov EÚ. Pre regióny 1. skupiny, kde HDP na obyvateľa nepresahuje 75 % priemernej úrovne v EÚ (15 700 jednotiek), je tento údaj jediným ukazovateľom. Podľa správy Eurostatu do 1. skupiny spadalo 85 z 89 skúmaných regiónov SVE v prípade, že 10 krajín strednej a východnej Európy by získalo členstvo v EÚ.
Zo správy ďalej vyplýva, že s výnimkou Bulharska vykázali spravidla najvyššiu mieru HDP na obyvateľa v jednotlivých štátoch SVE regióny v okolí hlavných miest. Údaje za štáty EÚ vykázali naopak pri tomto porovnaní výraznejšie rozdiely. V roku 1996 bola na prvom mieste Praha s 21 700 jednotkami (120 % priemernej úrovne v EÚ) pred Bratislavským krajom s 17 500 jednotkami (97 %) a regiónom Közép-Magyarország v Maďarsku s 12 600 jednotkami (70 % úrovne v EÚ). Všetky regióny s najnižším HDP na obyvateľa (4 100 – 4 200 jednotiek) sa nachádzali v Poľsku, pričom táto úroveň zodpovedala iba 23 % priemernej úrovne v EÚ. Najnižšiu úroveň spomedzi regiónov Európskej únie zaznamenal Ipeiros (44 %) v Grécku. Z 89 skúmaných regiónov nedosiahla úroveň HDP na obyvateľa ani 30 % priemernej úrovne v Európskej únii v 34 regiónoch, pričom väčšina z nich sa nachádzala v Bulharsku, Poľsku, Rumunsku, ale aj v Litve a Lotyšsku. V roku 1996 nespadal do tejto skupiny ani jeden z regiónov v členských štátoch EÚ.
Pri porovnaní regiónov krajín SVE a EÚ zaznamenal Eurostat aj niektoré podobnosti. Najväčší hrubý domáci produkt na obyvateľa dosiahol región Inner London vo Veľkej Británii (224 %), naopak najnižší grécky Ipeiros s 44 %. Pomer medzi tými dvoma regiónmi v rámci EÚ tak dosiahol 1 : 5, čomu zodpovedá pomer medzi úrovňou HDP na obyvateľa v Prahe (120 %) a poľskom regióne Suwalskie (23 %). Spomedzi krajín SVE bol rozdiel medzi úrovňami medzi jednotlivými regiónmi najmenší v Bulharsku, kde dosiahol iba 10 %. V Českej republike prekročila takmer vo všetkých regiónoch úroveň HDP na obyvateľa polovicu priemernej úrovne v EÚ a pohybovala sa medzi 49 % a 120 %. Vyššou heterogenitu medzi regiónmi zaznamenalo v porovnaní s ostatnými krajinami SVE s výnimkou SR a ČR Maďarsko. Rozdiel medzi najslabším a najsilnejších regiónom dosiahol v sledovanom roku 61 % priemeru v EÚ. S výnimkou regiónu okolo hlavného mesta bola úroveň HDP na obyvateľa v ostatných regiónoch SR v podstate homogénna, pričom sa pohybovala medzi 28 % a 44 % priemernej úrovne v krajinách únie. Nepomerne vyšší HDP per capita však vykázal Bratislavský kraj s 97 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS