ČLÁNOK
Vo februári stratili najviac hviezdiciek akciové fondy
13. marca 2003

Podla systému hodnotenia otvorených podielových fondov CRA Fond Scoring si aj vo februári udržal vedúcu pozíciu v skupine akciových fondov globálny akciový fond Renta správcovskej spolocnosti J&T Asset Management (J&T AM). Zhodne o jednu hviezdicku si pritom pohoršili tri fondy, všetky pod správou J&T AM. Fond Euro skoncil so štyrmi hviezdickami, fond Japan sa zaradil spät do priemeru skupiny a Hi-tech sa vrátil medzi jednohviezdickové fondy. V skupine akciových fondov bolo rovnako ako v prvom mesiaci roka hodnotených podla analytika CRA Rating Agency Miroslava Knažka devät subjektov.

V skupine dvanástich dlhopisových fondov sa vo februári neudiali žiadne zmeny. Najlepšími fondmi aj nadalej zostávajú s piatimi hviezdickami Korunový fond od VÚB Asset Managementu (VÚB AM), Korunový dlhopisový fond od Tatra Asset Managementu (TAM) a Korunový dlhopisový pod správou Asset Managementu Slovenskej sporitelne. Naopak na chvoste skupiny sú s jednou hviezdickou Dolárový fond od fondy VÚB AM a Dolárový dlhopisový fond od TAM, ktorých výsledky odrážajú súcasnú pozíciu doláru na devízových trhoch.

V skupine zmiešaných fondov bola jediná zmena, strata jednej hviezdicky fondu Kredit od Prvej penzijnej (PP), ktorá opustila vrchol skupiny. Najlepšími päthviezdickovými fondmi tak zostali fondy Bonus a Eurofond pod správou PP a Korunový akciovo-dlhopisový fond od TAM. Na opacnom konci skupiny stabilne zostávajú Medzinárodný akciovo-dlhopisový od TAM, Medzinárodný vyvážený fond od Istro Asset Managementu a Zahranicný rastový fond pod správou Amslico AIG Funds, ktorý v rámci hodnotenia metódou CRA Fond Scoringu vyššie ako jednohviezdickové hodnotenie ešte nezískal.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podla metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy penažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú pät hviezdiciek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšírit hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahranicné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS