ČLÁNOK
Vo februári sa v inflácii odrazia deregulácie cien
3. marca 2003

Februárovú úroven spotrebitelských cien ovplyvnia sekundárne vplyvy januárového zvyšovania regulovaných cien. Efekt ich zvýšenia by sa však mal do spotrebitelských cien, najmä cien trhových služieb, premietnut až v dalších mesiacoch. Povedal to hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Ján Onda.

Banková rada NBS prerokovala v piatok situacnú správu o januárovom menovom vývoji SR. Medzirocná dynamika celkovej inflácie sa podla ocakávaní NBS v januári zrýchlila, na com sa v rozhodujúcej miere podielali úpravy regulovaných cien, zmeny sadzieb DPH a spotrebných daní. V rámci štruktúry jadrovej inflácie najvýraznejšie medzirocne vzrástli ceny obchodovatelných tovarov a spracovaných potravín. Celkovo bol cenový vývoj v januári v súlade s krátkodobou predikciou NBS z decembra 2002.

V zahranicnom obchode pokracovala v januári tendencia predstihu tempa rastu vývozu pred dovozom. Na dynamickom raste vývozu sa podielali hotové výrobky a stroje a predovšetkým dopravné zariadenia. Na strane dovozu sa prejavila stagnácia investicného dopytu, ked došlo k poklesu dovozu strojov, elektrických strojov a zariadení a motorových vozidiel.

Kedže spotrebitelské ceny sú determinované predovšetkým úpravami regulovaných cien a ich sekundárnymi efektmi bez výraznejšieho vplyvu domáceho dopytu, vývoj koruny je stabilný rovnako ako ostatné ekonomické indikátory, NBS ponechala platné úrokové sadzby pre jednodnové sterilizacné obchody na 5,0 %, pre jednodnové refinancné obchody na 8,0 % a limitnej úrokovej sadzby pre dvojtýždnové repotendre na 6,5 %.

NBS zmenila opatrenie o pravidlách obozretného podnikania bánk, ked znížila limit majetkovej angažovanosti banky voci osobe s osobitným vztahom, ktorá je bankou so sídlom v clenskom štáte OECD zo 40 % na 25 %. „Doterajší limit dovoluje príliš velké riziko z koncentrácie podnikatelskej angažovanosti banky,“ vysvetlil Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS