ČLÁNOK
Vo februári sa na BCPB uzavreli obchody za 814,1 mil. eur
12. marca 2014

Na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) sa vo februári zobchodovali cenné papiere za 814,1 mil. eur. Ako ďalej informovala burza, počas 20 pracovných dní sa v druhom mesiaci tohto roku uskutočnilo celkovo 1 332 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 734,7 mil. cenných papierov. V medzimesačnom porovnaní tieto hodnoty predstavovali rast počtu zobchodovaných cenných papierov o 117,57 % a nárast počtu transakcií o 17,15 %. Celkový finančný objem sa oproti januáru 2014 zvýšil o 76,58 %.

Na medziročnej báze zaznamenal vo februári počet transakcií pokles, a to o 31,09 %. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška sa o 33,1 % znížil aj počet zobchodovaných cenných papierov. Dosiahnutý finančný objem naopak zaznamenal medziročný rast o 24,2 %. Kumulatívne sa od začiatku roka 2014 na BCPB uzatvorilo celkovo 2 469 transakcií vo finančnom objeme takmer 1,28 mld. eur. Oproti rovnakému obdobiu prechádzajúceho roka to znamenalo 4,02-percentný pokles.

Majetkové cenné papiere domácich spoločností boli počas druhého mesiaca tohto roku predmetom predaja a kúpy v 784 transakciách, v ktorých sa zobchodovalo 104 421 akcií vo finančnom objeme 1,26 mil. eur. V porovnaní s januárom 2014 však poklesol dosiahnutý finančný objem o 90,08 % pri súčasnom 83,62-percentnom poklese počtu zobchodovaných cenných papierov. Počet uskutočnených transakcií majetkových cenných papierov naopak medzimesačne vzrástol o 29,8 %.

Trhová kapitalizácia majetkových cenných papierov k poslednému obchodnému dňu februára 2014 zaznamenala medzimesačný rast o 0,48 % na úroveň 3,52 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala 3,4 mld. eur a na celkovej kapitalizácii akciového trhu sa podieľala 96,75-percenta. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca januára 0,78-percentný rast na hodnotu 1,92 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral mesiac február 2014 na úrovni 217,07 bodu, čo predstavovalo 10,5-percentný medzimesačný rast a 20,66-percentný medziročný nárast. Mesačné maximum 217,07 bodu dosiahol index 28. februára a mesačné minimum 195,19 bodu nadobudol index 4. februára.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS