ČLÁNOK
VMS zakladá fond na reštrukturalizáciu podnikov v SR
27. februára 2003

Novozaložený špecializovaný fond rizikového kapitálu Value Growth Fund Slovakia (VGF SK) riadený rakúskou skupinou Value Management Services (VMS) plánuje na Slovensku umiestnit investície v celkovej výške 30 mil. eur. Fond bude uskutocnovat akvizície podnikov, ktoré sú v ekonomickej tiesni a povedie proces ich obnovy zameranej na strategickú reorientáciu a financnú a organizacnú reštrukturalizáciu. Po obnovení ziskovosti týchto podnikov predá svoj podiel predovšetkým strategickým investorom. Agentúru SITA o tom informoval riaditel VMS Slovakia Juraj Necpal.

Ako uviedol senior-partner VMS Erhard Grossnigg, fond sa bude zameriavat na priemyselné spolocnosti, ktorých investicné potreby sa budú pohybovat od 2 mil. do 4 mil. eur. Casový rámec pre investície by nemal prevýšit pät rokov. VMS Slovakia plánuje úzko spolupracovat s lokálnymi bankami. S podobnými reštrukturalizacnými fondmi sa v blízkej budúcnosti uvažuje aj v Ceskej republike, Madarsku a Polsku.

Prvotnými investormi vo fonde VGF SK sú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), Slovensko-americký podnikatelský fond SAEF a rakúska banka Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) spolu s jej dcérami – viedenskou Raiffeisen Centrobank a bratislavskou Tatrabankou. Prvotní investori poskytli založenému fondu 14 mil. eur, zvyšných 16 mil. eur sa navýši do jedného roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS