ČLÁNOK
Vlna akvizícií medzi veľkými bankami v Západnej Európe by sa mohla rozšíriť
10. septembra 1998

K tomuto záveru prišli experti na banky vo východnej Európe rakúskej sporiteľne Erste Bank v analýze bankového prostredia v reformných krajinách. Uvádza sa to v správe rakúskej tlačovej agentúry APA. Podľa štúdie by v Poľsku a Chorvátsku proces sanácie a koncentrácie nemala v nasledujúcich piatich rokoch prežiť polovica resp. tretina existujúcich bánk. S pomocou súkromných kapitálových partnerov zo zahraničia vznikajú ale aj nové inštitúcie. Pri reštrukturalizácii bankového portfólia investujú reformné štáty pred ich predajom strategickému partnerovi veľké prostriedky. V Maďarsku a Poľsku dosiahli náklady spojené so sanáciou bánk viac ako 8 percent HDP, v Českej republike a Chorvátsku to bolo dokonca viac ako 10 % HDP. V Poľsku a predovšetkým v Maďarsku pokročil proces sanácie bánk najďalej, naopak Rumunsko sa nachádza iba na začiatku reforiem. Proces reštrukturalizácie sa v Maďarsku považujú autori štúdie za ukončený, preto tu podľa nich nie je veľký priestor na bankové fúzie. V Maďarsku v súčasnosti funguje 41 bánk. Koncom roku 1997 vláda prakticky ukončila ich privatizáciu a v súčasnosti sa 61,5 % základného imania bánk nachádza v rukách zahraničných investorov. Expanzia západných bánk na finančné trhy v krajinách strednej a východnej Európy je zapríčinená okrem neporovnateľne lacnejších cien akcií východoeurópskych bánk aj významnými trhovými šancami. Vysoké miery rastu HDP a rastúci dopyt po úveroch sú sprevádzané rastúcou mierou úspor, hoci sa úrokové marže znižujú. Zahraniční partneri prinesú podľa štúdie Erste Bank na finančné trhy aj západné know-how. Ak aj zahraničná banková inštitúcia, ktorá má záujem o akvizíciu, získa na začiatku podiel iba 7-10 %, „má nohu medzi dverami“. Uvádza sa v štúdii Erste Bank. V Poľsku používa bankové produkty 35 % obyvateľov. Poľsko je podľa štúdie „za Maďarskom najzaujímavejší trh v regióne“. V poľskej banke Powszechny Bank Kredytowy (PBW) má podiel rakúsky Creditanstalt, v Bank Rozwoju Eksportu (BRE) Commerzbank a Erste Bank. V súčasnosti prebieha privatizácia Bank Zachodny a PKO a očakáva sa fúzia bánk BRE a Poľskej rozvojovej banky PBR. V Českej republike vláda plánuje privatizáciu Komerčnej banky a Českej spořitelne. O druhú menovanú má eminentný záujem práve rakúska Erste Bank. Obaja kandidáti na predaj patria k tým málo bankám, ktoré disponujú sieťou pobočiek v celej krajine a majú záujem na reštrukturalizácii svojich „zlých“ úverových portfólií. Podľa analýzy Erste Bank si ani nová česká vláda nebude môcť dovoliť spomaliť proces ich privatizácie, keďže v poslednej dobe vzrástol aj v Českej republike dopyt po kapitále pri poklese úrokovej marže. Podľa štúdie by vláda získala viac, keby k privatizácii pristúpila už pred dvoma rokmi. Konsolidačný proces v chorvátskom bankovom sektore bude podľa štúdie príliš drahý, pričom v súčasnosti existuje nebezpečenstvo krízy v tomto sektore. Okrem toho celý systém ohrozuje „Damoklov meč“ nadhodnotenej domácej meny. Najväčším problémom sú v súčasnosti podľa štúdie klasifikované úvery. Relatívne dobrú pozíciu má Zagrebacka Banka, ktorá sa okrem dominantného postavenia na trhu a rastúcim objemom poskytnutých úverov môže spoľahnúť aj na „čerstvý“ know-how svojho írskeho partnera Allied Irish Bank. V súčasnosti má najväčšia rakúska sporiteľňa Erste Bank podiely v týchto bankách v krajinách strednej a východnej Európy : Mezöbank v Maďarsku, Istrobanka na Slovensku, Bjelovarska v Chorvátsku, Stopanska v Macedónsku a malý podiel v poľskej BRE.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS