ČLÁNOK
Vlani získali malí podnikatelia podporné úvery 677 mil. Sk
31. januára 2001

V roku 2000 poskytla Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (MSP) v rámci podporného úverového programu 185 úverov v celkovom objeme 652,8 mil. Sk. Tieto prostriedky mali podľa riaditeľa agentúry Juraja Majtána veľmi pozitívny vplyv na rozvoj podnikania v regiónoch, preto sa ich snažili umiestňovať aj mimo bratislavského kraja. Od začiatku programu v roku 1994 najviac, 151 úverov v celkovom objeme 454 mil. Sk, poskytla agentúra v Žilinskom kraji. Podľa objemu čerpali najviac podporných úverov podnikatelia v Bratislavskom kraji, celkom 131 úverov v objeme viac než 463 mil. Sk.

Cez mikropôžičkový program určený pre malých podnikateľov zamestnávajúcich do 10 pracovníkov poskytla agentúra ďalšie zdroje v celkovom objeme takmer 24 mil. Sk. Ako povedal J. Majtán, mikropôžičkový program má mimoriadne pozitívny ohlas, pretože je to prakticky jediný možný finančný zdroj pre malých podnikateľov požadujúcich malý úver do výšky 500 tisíc Sk. „Požiadavky na tento úver sú možno 10-krát vyššie, ako môžeme poskytnúť,“ zdôraznil Majtán. Pri realizácii programu však narazili na problémy v súvislosti so zákonom o štátnej pomoci, ktorý je príliš centralizovaný a podľa Majtána by sa mal čo najskôr novelizovať. V tomto roku by mohol program mikropôžičiek získať zo štátneho rozpočtu a fondov Phare zdroje vo výške 110 mil. Sk.

Novinkou, ktorá by mala pomôcť malým a stredným podnikateľom v tomto roku, je spustenie prvého podnikateľského inkubátora v Martine, na ktorom spolupracovali tri subjekty. Flámsky partner agentúry poskytol pomoc vo výške 20 mil. Sk, mesto Martin pozemok v hodnote 10 mil. Sk a agentúra 16 mil. Sk. Inkubátor má pomôcť začínajúcim podnikateľom počas 3 rokov prostredníctvom nízkeho nájomného, poradenstva a poskytnutia technického príslušenstva.

V tomto roku plánuje agentúra prostredníctvom programov uľahčenia prístupu MSP ku kapitálu poskytnúť 1,1 mld. Sk, celkovo však na svoje aktivity chce využiť 1,23 mld. Sk. Z toho 600 mil. Sk by malo pochádzať z revolvingu úverov a od komerčných bánk, program Phare by mal prispieť sumou 335 mil. Sk a štátny rozpočet 280 mil. Sk.

Celkovo od roka 1994 poskytla agentúra 1032 úverov v objeme 3,37 mld. Sk. Od začiatku mikropôžičkového programu v roku 1997 bolo poskytnutých 209 mikropôžičiek v celkovej hodnote 67,6 mil. Sk. Priemerná výška mikropôžičky bola 323 678 Sk. Z celkového počtu mikropôžičiek vznikli problémy so splácaním iba v dvoch prípadoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS