ČLÁNOK
Vládny dlh tvoril v závere minulého roka 24,7 % HDP
22. marca 2000

Domáci dlh z toho tvorí 105,7 mld. Sk a zahraničný je 86,6 mld. Sk. V porovnaní s rokom 1998 zaznamenal domáci dlh pokles o 6,3 mld. Sk na 105,7 mld. Sk, naopak zahraničný vzrástol o 20,9 mld. Sk na 86,6 mld. Sk. K najvýraznejšiemu nárastu domáceho dlhu došlo v roku 1997, kedy vystúpil z 86,4 mld. Sk na 110 mld. Sk.

Zahraničný dlh sa na prelome rokov 1996 a 1997 zvýšil z 32 mld. Sk na 39,6 mld. Sk. V roku 1998 rástol vyššou dynamikou o 26,1 mld. Sk na 65,7 mld. Sk, ktorú predbehol v minulom roku, kedy sa zvýšil až o 20,9 mld. Sk.

Nárast štátneho dlhu v roku 1997 a 1998 ovplyvnilo schodkové hospodárenie štátneho rozpočtu. V roku 1997 to boli pôžičky na dostavbu jadrovej elektrárne Mochovce (JEMO) 1,8 mld. Sk, zriadenie Eximbanky 2,4 mld. Sk a podpora bytovej výstavby 1,5 mld. Sk. V roku 1998 sa na náraste prejavili aj prostriedky na výstavbu diaľnic 11 mld. Sk. V roku 1999 sa zvýšil štátny dlh pod vplyvom emisie eurobondov vo výške asi 20 mld. Sk, ktoré však boli použité na splátky štátneho dlhu.

Štátny dlh predstavuje objem naakumulovaných záväzkov vlády SR voči tuzemským a zahraničným veriteľom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS