ČLÁNOK
Vláda zvýšila návrh príjmov aj výdavkov štátneho rozpočtu o 6,113 mld. Sk
19. júla 2001

Celkové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2002 by mali dosiahnuť 218,9 mld. Sk a výdavky 255,9 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu je stanovený na 37 mld. Sk a deficit verejných financií by mal predstavovať 36,8 mld. Sk. Cieľom vlády je udržať deficit verejných financií v roku 2002 do 3,5 % hrubého domáceho produktu. Informovala o tom v stredu ministerka financií Brigita Schmögnerová. Vláda v stredu prerušila rokovanie o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2002.

Navrhovaný objem celkových rozpočtových príjmov aj výdavkov vláda zvýšila o 6,113 mld. Sk. Stúpli pritom predpokladané príjmy z dane z pridanej hodnoty o 5,2 mld. Sk a predpokladané príjmy z predaja pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a.s. o 913 mil. Sk. Zvýšené príjmy by sa podľa ministerky mali použiť na výstavbu diaľnic a na podporu bývania v objeme 3,2 mld. Sk. Vláda sa ďalej rozhodla zvýšiť rozpočtové kapitoly krajských úradov o 913 mil. Sk.

Vláda sa k návrhu rozpočtu vráti až o mesiac po návrate z dovoleniek. Podľa B. Schmögnerovej zostali v rozpočte otvorené ešte tri problémové okruhy, ktoré však nepovažuje za dôležité. O rozpočte navyše ani nerokovali sociálni partneri v rámci Rady hospodárskej a sociálnej dohody.

Príjmy z dane z príjmov fyzických osôb a inej samostatnej zárobkovej činnosti by mali oproti tohtoročnému rozpočtu vzrásť o 0,5 mld. Sk a z príjmov právnických osôb o 3,2 mld. Sk. Ministerstvo predpokladá zvýšenie výnosov z dane z pridanej hodnoty až o 20 mld. Sk, zo spotrebných daní chce vybrať o 0,3 mld. Sk viac a z cestnej dane o 1,5 mld. Sk viac.

Od budúceho roka sa podľa návrhu zníži štátny príspevok na hypotekárne úvery zo súčasných 5 % na 4,5 % a štátna prémia k stavebnému sporeniu bude predstavovať najviac 4 000 Sk oproti súčasným 4 500 Sk.

Rozpočet ďalej ráta s predĺžením termínu splatnosti pôžičky pre Vodohospodársku výstavbu Bratislava. Splatnosť návratných finančných výpomocí poskytnutých v rokoch 1997 až 2000 v celkovej sume 8,26 mld. Sk sa predĺži na dobu 15 rokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS