ČLÁNOK
Vláda znížila očakávaný rast ekonomiky na 1,6 %
18. októbra 2000

Vláda prehodnotila očakávaný vývoj makroekonomických ukazovateľov na tento rok. Prognóza ministerstva financií SR (MF), ktorá vychádza z prognózy Infostatu, ráta s tohtoročným rastom hrubého domáceho produktu (HDP) len na úrovni 1,6 %. Vyplýva to zo Strednodobého finančného výhľadu na roky 2000 až 2003, ktorý kabinet predložil do parlamentu. Predchádzajúce predpovede rátali s 2,5-percentným rastom ekonomiky v tomto roku, pričom v prvých dvoch štvrťrokoch predstavovala miera rastu HDP 1,5 % a 1,9 %. Priemerná miera inflácie by mala v tomto roku podľa nových prognóz MF zaznamenať 12 % a evidovaná miera nezamestnanosti 19,1 %.

Vláda zmiernila svoj optimizmus ohľadne vývoja makroekonomiky v najbližších rokoch aj pri ďalších ukazovateľoch. Aktuálny materiál v porovnaní so Strednodobými prioritami hospodárskej politiky Slovenska, ktoré vláda prijala vo februári, ráta v najbližších rokoch s pomalším rastom HDP, vyššou priemernou mierou inflácie, vyššou nezamestnanosťou, pomalším zvyšovaním priemerných miezd a následne aj s vyššou schodkovosťou verejných financií.

Kabinet naďalej ráta so zrýchľovaním ekonomického rastu z 3,2 % v budúcom roku na 4 % v roku 2002 a až na 4,6-percentnú úroveň v roku 2003. Sú to však zhruba o 0,7 percentuálneho bodu nižšie hodnoty oproti februárovým prognózam. Podobne po cenových šokoch zo zvyšovania regulovaných cien a balíčka ekonomických opatrení by sa mal výrazne spomaliť i cenový nárast. V budúcom roku ráta vládna prognóza so 7-percentnou priemernou mierou inflácie, a v rokoch 2002 a 2003 s úrovňou 6,8 %, resp. 6,3 %.

Priemerná ročná miera rastu nominálnych miezd by sa mala pohybovať v najbližších rokoch na úrovni okolo 8 %, predchádzajúce prognózy počítali so zhruba 10-percentným rastom. V tomto roku by mali mzdy vzrásť o 8,3 % na priemerných 11 618 Sk mesačne. V roku 2001 by mala priemerná mzda dosiahnuť 12 466 Sk a v roku 2002 úroveň 13 438 Sk, čo by znamenalo nárast viac ako o tretinu v porovnaní s úrovňou roku 1998, kedy nastúpila súčasná vláda. Pri nezamestnanosti ráta MF s výrazným poklesom v budúcom roku o 2,8 percentuálneho bodu na 16,3-percentnú úroveň. V ďalších rokoch by sa mal počet nezamestnaných znižovať pomalším tempom. Prognózovaná evidovaná nezamestnanosť na rok 2002 predstavuje 15,9 % a na rok 2003 hodnotu 15,2 %.

Ukazovateľ

1999

2000

2001

2002

2003

HDP (bežné ceny, mld. Sk)

815,3

882,3

960

1048

1146

HDP (stále ceny roku 1995, mld. Sk) *

653,3

663,8

685

712,4

745

Miera rastu HDP (%)

1,9

1,6

3,2

4

4,6

Priemerná ročná miera inflácie (%)

10,6

12

7

6,8

6,3

Priemerná mesačná nominálna mzda (Sk)

10728

11618

12466

13438

14500

Miera rastu nominálnej mzdy (%)

7,2

8,3

7,3

7,8

7,9

Evidovaná miera nezamestnanosti (%)

17,2

19,1

16,3

15,9

15,2

* Na základe vývoja HDP v prvom polroku 2000, odhad Štatistického úradu SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS