ČLÁNOK
Vláda zatiaľ nemá jasno v realizácii cieľov informatizácie
4. decembra 2002

Vláda zatiaľ nemá žiadne konkrétne plány ako realizovať ciele informatizácie zahrnuté v programovom vyhlásení. Ako v utorok na konferencii IT summit povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Branislav Opaterný, vláda napriek tomu, že zaradila informatizáciu spoločnosti medzi svoje priority stále nemá jasno v tom, v koho kompetencii sa bude riešiť táto problematika. „Kým nebude prijatý kompetenčný zákon, ktorý stanoví, kto bude mať informatizáciu v pôsobnosti, zostanú ciele z programového vyhlásenia iba relatívne,“ povedal.

Podľa Opaterného je možností ako zastrešiť informatizáciu viacero. „Mohlo by sa vytvoriť samostatné ministerstvo ako je tomu napríklad v Českej republike, odbor alebo sekcia v rámci niektorého ministerstva, prípadne vytvoriť inštitút splnomocnenca vlády pre riešenie problematiky informatizácie,“ uviedol. Zatiaľ však štátny tajomník nevedel spresniť, ktorým smerom sa bude zastrešovanie problematiky uberať, pričom závisieť to bude podľa neho od prerozdelenia kompetencií v pripravovanom kompetenčnom zákone.

Odborníci považujú nasledujúce obdobie pri predpokladanom vstupe Slovenska do Európskej únie v oblasti informatizácie za kľúčové. Zhodli sa na tom, že doteraz sa v procese informatizácie nezrealizovalo veľa a o to bude ťažšie prispôsobiť sa podmienkam v únii.

Opaterný považuje za základ rozvoja informačných technológií vytvorenie regulačného orgánu, ktorý by centralizoval reguláciu a koordináciu elektronickej komunikácie. Tento orgán by mal stanoviť podmienky vo využívaní informačných technológií pre orgány štátnej správy, čím by sa vytvorila určitá báza ďalšieho rozvoja informatizácie. Cieľom je pritom dosiahnuť možnosť elektronickej komunikácie orgánov štátnej správy s verejnosťou. „Prvý krok k dosiahnutiu tohto cieľa je zdokonalenie jednostranného informovania prostredníctvom elektronických kanálov zo strany štátnej správy k občanom,“ konštatoval.

Prostriedkom k uplatneniu elektronických komunikácií by mal byť pripravovaný zákon o elektronických komunikáciách, ktorý by mal nahradiť aj neschválenú novelu telekomunikačného zákona. Legislatívny zámer zákona, ktorý má zabezpečiť prepojenie informačných systémov s Európskou úniou, už prešiel Legislatívnou radou vlády a začína sa príprava jeho paragrafového znenia. „Predpokladáme, že zákon by mohol parlament schváliť v septembri budúceho roku a účinnosť by mal nadobudnúť 1. januára 2004,“ konštatoval štátny tajomník B. Opaterný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS