ČLÁNOK
Vláda vytvorí podmienky pre nepovinné poistenie
8. novembra 2000

Hlavnými úlohami ekonomiky v rámci štátnej politiky zdravia v SR bude doplnenie legislatívy v oblasti financovania zdravotníctva a vytvorenie podmienok na využívanie foriem nepovinného zdravotného poistenia. Rovnomenný materiál o úlohách v politike zdravia schválila vláda na svojej stredajšej schôdzi. Podľa návrhu, ktorý predkladá minister zdravotníctva Roman Kováč, by sa malo umožniť krajským a okresným úradom ako aj obciam prispievať na zdravotnú starostlivosť občanov z daní plynúcich priamo týmto správnym orgánom.

Vláda tiež chce motivovať podnikateľov daňovým zvýhodnením, aby obohatili financovanie zdravotníctva poskytovaním dotácií. Úlohou kabinetu bude tiež doriešiť privatizáciu zdravotníckych zariadení a získané prostriedky použiť na zlepšenie finančnej situácie v rezorte. Odstrániť by sa tiež mala faktická diskriminácia súkromných poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti a zvýšiť ekonomizácia činností ekonomických zariadení.

Štátna politika zdravia sa okrem toho venuje aj podpore a posilňovaniu zdravia, jeho ochrane a navráteniu zdravia občanom s oslabeným či poškodeným zdravím.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS