ČLÁNOK
Vláda v tomto roku neráta s medzinárodnými bondmi
8. apríla 2001

Ministerka financií Slovenskej republiky Brigita Schmögnerová uviedla, že jej ministerstvo navrhuje limitovať hranicu deficitu verejných financií v roku 2002 na úroveň 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ministerka dodala, že v tomto roku by nemala byť potrebná emisia medzinárodných bondov na financovanie štátneho dlhu, pretože vývoj v oblasti rozpočtu je priaznivý a domáci bankový sektor disponuje prebytočnou likviditou. Slovensko naposledy emitovalo medzinárodné dlhopisy na jar minulého roku.

Ministerka financií v tejto súvislosti uviedla, že vzhľadom na výrazný prebytok likvidity na slovenskom peňažnom trhu, sa ministerstvo financií môže v prípade potreby obrátiť na domáce finančné zdroje. „Centrálna banka v dôsledku prebytočnej likvidity mesačne sterilizuje približne 60 miliárd korún,“ uviedla ministerka. Schmögnerová tiež dodala, že 3,5-percentný budúcoročný rozpočtový deficit nezahŕňa náklady na bankovú reštrukturalizáciu, ktoré dosiahnu približne 1 % HDP. Tohtoročný rozpočtový deficit sa podľa ministerky odhaduje na 3,94 % HDP.

V minulom roku pomohol štát trom reštrukturalizovaným štátnym bankám zbaviť sa zlých úverov v hodnote 105 mld. Sk pred ich privatizáciou, pričom tieto dlhy transferoval do Slovenskej konsolidačnej agentúry Konsolidačnej banky. V januári a marci tohto roku emitoval špeciálne reštrukturalizačné dlhopisy na pokrytie reštrukturalizačných nákladov. S týmito bondmi sa spájajú ročné úrokové náklady na úrovni približne 10 mld. Sk. MF SR sa snaží využiť časť z privatizačných príjmov na zníženie istiny štátneho dlhu, ktorý vznikol v súvislosti s reštrukturalizáciou finančného sektora.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová vyjadrila tiež svoj nesúhlas s 10-percentným zvýšením cien zemného plynu a elektrickej energie, ktoré avizoval podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS