ČLÁNOK
Vláda upravila vykazovanie schodku ŠR podľa svojich predstáv
20. novembra 1997

Na dnešnej tlačovej besede Strany demokratickej ľavice (SDĽ) to povedala Brigita Schmögnerová. „Fiškálny schodok totiž zahrňuje nielen schodok štátneho rozpočtu, ale aj rozpočtov miest a obcí, štátnych fondov, poisťovní, Fondu národného majetku. Výsledný objem fiškálneho schodku na rok 1998 nie je preto 5 mld. Sk, ako to uvádza vláda, ale až 25 mld. Sk,“ skonštatovala B. Schmögnerová. Prebiehajúca schôdza NR SR je podľa Schmögnerovej prípravnou schôdzou na decembrové stretnutie parlamentu, keďže sa majú prerokovať a schváliť všetky zákony, z ktorých vychádza návrh zákona o štátnom rozpočte. „Podľa týchto zákonov to vyzerá, že len na základe prijatia noviel zákonov o DPH, o spotrebnej dani z tabaku, o dani z nehnuteľností budú musieť občania v budúcom roku zaplatiť viac asi o 8 až 9 miliárd korún. O túto čiastku sa zvýši celkové daňové zaťaženie občanov SR v roku 1998. Vláda tiež nesplnila svoj dlhosľubovaný krok predložiť konečne návrh novely zákona o dani z príjmov,“ zdôraznila Schmögnerová. Podľa SDĽ bude budúci rok kritickým rokom v štátnym financiách. Účtovný schodok štátneho rozpočtu bude predstavovať 55,847 mld. Sk. SDĽ v tejto súvislosti upozornila na fakt, že po prvýkrát v histórii SR sa prekročí magická hranica 50 miliárd. V roku 1997 schodok štátneho rozpočtu pravdepodobne dosiahne 36,9 mld. Sk, čo je 7,8 % HDP. Budúcoročná štátna dlhová služba pozostávajúca z hradenia úrokov a istiny nej bude rovnako rekordná – spolu bude tvoriť 66,25 mld. Sk. Z tejto sumy tvoria 15,3 mld. Sk splatné úroky a 50,847 mld. Sk istina. „Ak to vyjadríme vo výdavkoch štátneho rozpočtu, dostaneme 28 % z HDP. Pre porovnanie, v roku 1997 bol tento podiel 18 %,“ dodala B. Schmögnerová. V roku 1998 budú požiadavky na úverové zdroje predstavovať vyše 55 mld. Sk. Bude totiž potrebné prefinancovať štátny dlh, na ktorých sa majú emitovať dlhopisy a bude potrebné prefinancovať aj bežný schodok. Okrem toho vláda ešte počíta s emisiou ďalších dlhopisov vo výške 3 mld. Sk. Predkladatelia štátneho rozpočtu tiež navrhujú, aby vláda poskytla garancie na úvery Štátneho fondu cestného hospodárstva určené na financovanie diaľničnej siete. Podľa B. Smögnerovej výsledky hospodárenia tejto vlády veľmi jednoznačne preukázali nekompetentnosť jej hospodárskej politiky, ktorá v prvom rade presadzuje úzke mocenské záujmy podnikateľských skupín. „Občania by si mali už dnes uvedomiť, čo spôsobilo vládnutie tejto vlády,“ dodala B. Smögnerová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS