ČLÁNOK
Vláda umožní rozvodným podnikom vklad do Energotelu
9. mája 2001

Vláda sa bude zaoberať udelením výnimky zo zákona o veľkej privatizácii pre štátne rozvodné energetické podniky. Výnimka je potrebná pre vznik alternatívnej telekomunikačnej spoločnosti Energotel.

Východoslovenské, Stredoslovenské a Západoslovenské energetické závody by mali podľa materiálu schváleného vládou vo februári vložiť do pripravovanej telekomunikačnej spoločnosti peňažný vklad po 11 mil. Sk. Za týmto cieľom každý z podnikov odkúpi 110 kusov akcií spoločnosti Transtel, a.s. v nominálnej hodnote 100 tis. Sk od terajšieho jediného akcionára spoločnosti, ktorým je Transpetrol, a.s. Na mimoriadnom valnom zhromaždení 15. marca akcionári Transpetrolu schválili zvýšenie základného imania z 11 na 66 mil. Sk s cieľom umožniť následný odpredaj podielov.

Rovnaký podiel v Transteli odkúpia okrem rozvodných závodov aj Slovenské elektrárne a Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Všetkých šesť spoločností bude mať v Transteli rovnaký podiel na základnom imaní. Transakciu už schválili štatutárne orgány elektrární, ktoré ako akciová spoločnosť výnimku od vlády nepotrebujú. Rovnako ani SPP, pretože v priebehu mája sa štátny podnik pretransformuje na akciovú spoločnosť.

V prípade SPP môže vytvorenie Energotelu čiastočne skomplikovať súdny spor s popradskou spoločnosťou Naftoprojekt, ktorá mala byť dodávateľom optomagistrály vedúcej z ukrajinskej na rakúsku a českú hranicu. Medzitým sa však podnik dostal do konkurzu a preto hrozí, že zariadenia v hodnote približne 700 mil. Sk sa stanú súčasťou konkurznej podstaty. Predpokladá sa však, že tento súdny spor sa podarí ukončiť v prospech SPP.

Na úplnú funkčnosť Energotelu sú potrebné nepeňažné vklady energetických podnikov vo forme telekomunikačnej infraštruktúry. Neskôr by mal do firmy vstúpiť strategický investor, záujem podľa doterajších informácií prejavil France Telecom. Energotel bude podľa niektorých odborníkov najvýznamnejším konkurentom Slovenských telekomunikácií po úplnej liberalizácii slovenského telekomunikačného trhu od roku 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS