ČLÁNOK
Vláda SR zrealizovala štátnu záruku na úvery Vodohospodárskej výstavby, š.p., Bratislava (VVB) a uhradila banke J. P. Morgan úroky vo výške 488 mil. Sk, ktoré sú splatné v týchto dňoch.
15. decembra 1998

V prípade, že by totiž vláda nezrealizovala túto záruku, hrozil by podľa slov ministerky default. Vláda však v zastúpení ministerky financií podpísala spolu s riaditeľom VVB Júliusom Binderom zmluvu o tom, že podnik bude platiť svoje záväzky voči štátnemu rozpočtu a uhradí aj záruku realizovanú štátom. Podľa ministerky je jedným z argumentov na zvýšenie cien elektrickej energie aj nutnosť splatenia záväzku Slovenských elektrárni voči VVB vo výške 5 mld. Sk. „V prípade zvýšenia cien energie môžu SE uhradiť svoj záväzok priamo do rozpočtu,“ podotkla. Zároveň informovala, že vláda rokovala s J.P. Morgan o reprofilácii úveru pre VVB. Odpoveď J. P. Morgan však podľa ministerky znela, že v súčasnosti nie je možné o týchto otázkach rokovať. Ako B. Schmögnerová uviedla, toto rozhodnutie banky bolo aj odrazom súčasnej situácie vo VSŽ Holding. Za štyri úvery, ktoré postupne poskytli VVB v roku 1995 J. P. Morgan Securities, v roku 1996 Bankers Trust Luxembourg a v tomto roku Slovenská sporiteľňa a opäť Bankers Trust, ručí vláda celkovou sumou takmer 25 mld. Sk. Zahraničné úvery použila VVB na výstavbu vodných diel Gabčíkovo a Žilina. Súčasnú platobnú neschopnosť VVB chcel vládny kabinet dočasne riešiť preklenovacím úverom, napokon však bola vláda nútená štátnu záruku realizovať priamo z rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS