ČLÁNOK
Vláda SR trestuhodne zanedbala svoju povinnosť voči občanom v oblasti zabezpečovania zdravotnej starostlivosti.
25. augusta 1998

Na  tlačovej besede v Bratislave to povedal člen Slovenskej demokratickej koalície (SDK) Roman Kováč. Ako ďalej uviedol, situácia je natoľko vyhrotená, že všetci sa navzájom osočujú, čo problémy nevyrieši. . Nepomáhajú ani čiastkové kroky MZ SR, ako je napríklad trestné oznámenie na neplatičov povinného zdravotného poistenia. To je opatrenie, ktoré v dnešnej dobe občanovi nepomôže. Je nutné spoločné stretnutie zainteresovaných strán, ktoré by mala iniciovať vláda SR. V súvislosti s platbami pacientov v lekárňach R. Kováč povedal: “ Združenie zdravotných poisťovní nerobí nič iné, len útočí na lekárnikov. Podľa môjho názoru je vyberanie platieb v lekárňach na hrane zákona. Je však paradoxné poukazovať na zákon práve teraz, keď sa tu dlhé mesiace zákon porušoval. Veď podľa zákona sú poisťovne povinné uhrádzať platby a toto nerobia. Dnes predstavuje celkový dlh lekárňam takmer 3 mld. Sk.“ Expert SDK ďalej dodal, že poisťovne sa boja vymáhania platieb zo strany pacientov. „Občan má väčšiu silu ako lekárnici, ktorých je asi dvetisíc“, zdôraznil. Súčasne položil otázku, či je lepšie pre pacienta zaplatiť za liek alebo ho vôbec nedostať. Ako uviedol Tibora Šagáta (SDK) problémy v zdravotníctve vláda síce pozná, ale nič s nimi nerobí. Za súčasný stav sú rovnako zodpovední aj poslanci NR SR, keďže práve oni prijímali zákony. Poslanci T. Šagát ako aj R. Kováč preto vyzývajú vládu na riešenie krajnej núdze v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. V tejto súvislosti navrhujú ihneď poskytnúť návratnú pôžičku vo výške 1 mld. Sk Všeobecnej zdravotnej poisťovni , ktorej platobnú neschopnosť garantuje štát. Tieto prostriedky by sa použili na riešenie dlhov v lekárňach a distribútorom diagnostík a zdravotníckych pomôcok. Podľa T. Šagáta by mala vláda SR zabezpečiť uvoľnenie infúznych roztokov a vytypovaných liečiv zo štátnych hmotných rezerv do určených zdravotníckych zariadení, požiadať ministra zdravotníctva predložiť analýzu a výsledky doterajšieho priebehu privatizácie v zdravotníctve a dočasne zastaviť privatizáciu. Podľa expertov SDK je tiež nutné pre komplexné riešenie krajnej núdze v zdravotníctve vytvoriť pri vláde SR pracovnú skupinu zloženú z kompetentných pracovníkov MF SR, MZ SR a odborníkov delegovaných mimovládnymi organizáciami. Tá by navrhla vláde opatrenia na zlepšenie situácie v zdravotníctve pomocou podzákonných noriem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS