ČLÁNOK
Vláda SR splnomocnila ministerku financií Brigitu Schmögnerovú a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriela Palacku
15. januára 1999

Zároveň vláda ministerke financií uložila v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 1999 zabezpečiť možnosť prevzatia štátnej záruky za finančné záväzky vzniknuté uplatnením spomínaných Letters of Comfort. Letters of Comfort sa pritom chápu ako odporúčací list pre veriteľské banky, aby poskytli dlžníkovi ďalšie úvery. V januári 1999 musia ŽSR zaplatiť zmenky za 16 mil. USD banke Raiffeisen Zentralbank Östereich Aktiengesellschaft (RZB AG). Táto finančná inštitúcia je ochotná predĺžiť splatnosť spomínaných zmeniek do júna 1999, ak dá vláda SR ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministerke financií súhlas k podpisu Letters of Comfort nevyhnutných pre uskutočnenie finančných transakcií medzi ŽSR a RZB AG vo výške 16 mil. USD. Splatnosť prvej tranže spomínanej zmenkovej transakcie je 29. januára 1999, pričom zástupcovia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) a ŽSR informovali predstaviteľov RZB AG, že s najväčšou pravdepodobnosťou nezabezpečia prostriedky na jej úhradu. RZB AG sa pokúsi vykonať roll-over zmeniek v celkovej hodnote do 16 mil. USD so splatnosťou približne šesť mesiacov za vopred dohodnutých podmienok. Vzhľadom na relatívny krátky čas do splatnosti zmeniek a na ťažkú situáciu na trhu by veritelia ocenili, keby vláda mohla prerokovať taktiež možnosť poskytnutia priamych štátnych dotácií pre ŽSR v prípade, že by roll-over zmeniek nebol úspešný. Finančné podmienky, za ktorých bude možné vykonať spomínané finančné transakcie nie sú zatiaľ známe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS