ČLÁNOK
Vláda SR schválila návrh na novelizáciu zákona o strategických podnikoch.
4. novembra 1998

Vláda SR na svojej dnešnej schôdzi prerokovala a schválila návrh skupiny poslancov na novelizáciu zákona o strategických podnikoch (zákon o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností). Podľa novely by sa do konca roku 1999 medzi strategické podniky zaradila aj Všeobecná úverová banka (VÚB). Uvádza sa to v komuniké z dnešného rokovania. Návrh novely predpokladá, že v spoločnostiach Transpetrol, Slovenské elektrárne, Slovenská sporiteľňa, Slovenská poisťovňa a VÚB bude v taxatívne uvedených prípadoch rozhodovať valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov. Návrh sa netýka inštitútu voľby členov predstavenstva dozornou radou, ani voľby časti členov dozornej rady zamestnancami. V záujme zabezpečenia súladu s Ústavou SR a s medzinárodnými dohodami, ktorými je SR viazaná, navrhuje vláda zároveň zákon o revitalizácii. V záujme urýchleného riešenia sa vláda uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o predkladanej návrhu zákona.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS