ČLÁNOK
Vláda SR by 26.8. mala rokovať o poskytnutí štátnej garancie na strednodobý preklenovací úver
26. augusta 1997

»Predstavitelia správnej rady ŽSR zastávajú názor, že vláda by prevzatím záruk na tento úver mala kompenzovať to, že najväčším dlžníkom železníc je práve štát, ktorý v rámci realizácie zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme dlhuje za posledné tri roky ŽSR okolo 4 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS