ČLÁNOK
Vláda SR 2.9. na svojej pravidelnej schôdzi udelila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jánovi Jasovskému mandát na začatie konania v príprave bankového úveru pre investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia Železníc SR.
4. septembra 1997

Vzhľadom na to, že prevádzkové aj investičné potreby ŽSR sa chápu komplexne a celková realizácia rozvojových projektov sa očakáva do roku 2010, bol model financovania spracovaný na obdobie rokov 1997 až 2010, pričom na spracovanie bola použitá trendová metóda. Základnými zdrojmi návratnosti finančných prostriedkov poskytnutých v roku 1997, ale i v modele projektovaných úverov v období 2001 až 2004, sú vytvorený čistý zisk podniku, odpisy a rozpúšťanie vytvorených rezerv z minulosti. Finančný model nerieši len okamžitú potrebu finančných zdrojov v roku 1997, ale poskytuje ucelený prehľad o potrebách a zdrojoch až do roku 2010. Celková bilancia zdrojov predpokladá okrem uvedeného úveru v objeme 200 mil. USD aj pôžičku v roku 2001 s dobou splatnosti 10 rokov vo výške 1500 mil. Sk, v rokoch 2002 až 2004 zahraničné úvery v objeme vždy 2000 mil. Sk s dobou splatnosti 10 rokov. Všetky externé zdroje by sa mali splácať z vytvoreného čistého zisku, odpisov a rozpustením vytváraných rezerv ŽSR v jednotlivých rokoch. Vo sfére výnosov z osobnej prepravy sa ráta s rastom celkového objemu prepravných výkonov v rokoch 1998 až 2000 medziročne zhruba o 4% a v rokoch 2001 až 2010 medziročne o 1,1%, pričom predpokladom tohto rastu má byť zvyšovanie kvality prepravy a doplnkových služieb. Medziročný nárast základnej ceny za jeden osobokilometer by mal stúpať približne o 12%. Vo výnosoch z nákladnej prepravy bude rast objemu prepravných výkonov závisieť od rastu HDP. Medziročne sa v rokoch 1997 až 2000 ráta s rastom o 1,4%, v období rokov 2001 až 2005 o 1,3%. Pokiaľ ide o výnosy z obchodných aktivít, uvažuje sa s medziročným nárastom o 4 až 6%. Vývoj osobných nákladov počíta s poklesom počtu pracovníkov na zhruba 47.000 zamestnancov v roku 2000.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS