ČLÁNOK
Vláda Slovenskej republiky súhlasila na dnešnom zasadnutí s prevzatím štátnej záruky za bankový úver vo výške 200 mil. USD pre Železnice SR (ŽSR).
12. novembra 1997

Úver organizuje skupina bánk zloženou z Credit Suisse Sirst Boston Ltt., Commerzbank a Suji Bank BZW. Je určený na investičnú sanáciu a stabilizáciu hospodárenia pri dodržaní úverových podmienok podľa predložených návrhov úverovej a ručiteľskej zmluvy. Potreba získania externých zdrojov financovania vychádza z dosiahnutých výsledkov predchádzajúcich rokov a predpokladanej straty ŽSR v roku 1997 vo výške 3,7 mld. Sk. Finančný model budúcej činnosti ŽSR predpokladá aj získavanie strednodobých úverových zdrojov s 5-ročnou splatnosťou. Tieto prostriedky mienia ŽSR získať formou zahraničného úveru v rokoch 1997 až 1998, ale počítajú aj s emisiami dlhopisov v rokoch 2001 až 2004. Základnými zdrojmi návratnosti finančných prostriedkov poskytnutých v roku 1998, ale aj modele projektovaných úverov v rokoch 2001 až 2004 sú vytvorený čistý zisk, odpisy a rozpúšťanie vytvorených rezerv z minulých rokov. V roku 2001 predpokladajú ŽSR získanie úveru s dobou splatnosti 10 rokov v objeme 1,5 mld. Sk a rokoch 2002 až 2004 získanie zahraničných úverov v objeme vždy 2 mld. Sk s dobou splatnosti 10 rokov. Výnosy osobnej dopravy počítajú s rastom celkového objemu prepravovaných výkonov v rokoch 1998 až 2000 medziročne zhruba o 6 % a v rokoch 2001 až 2010 medziročne o 1,9 %. Medziročný nárast základnej ceny za 1 os/km sa uvažuje vo výške zhruba 12 %. Výnosy nákladnej dopravy predpokladajú rast objemu prepravných výkonov v závislosti do rastu HDP a medziročne počítajú s nárastom o 1,4 %. V rokoch 1997 až 2000, v 2001 až 2005 o 1,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS