ČLÁNOK
Vláda schválila zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na 2001
4. októbra 2001

Vláda schválila predpoklady plnenia tohtoročného štátneho rozpočtu (ŠR). Jediná zmena, ktorú ministri v materiáli Ministerstva financií SR odsúhlasili, je zníženie výdavkov na sociálne dávky, ktoré sa realizujú cez kapitoly Krajských úradov o 140 mil. Sk. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej prostriedky potrebné na rodinné výdavky v tomto roku nedosiahnu plánovanú úroveň. „Táto zmena umožnila vyhnúť sa viazaniu výdavkov vo všetkých kapitolách,“ povedala ministerka. Podľa nej by sa pritom mal plánovaný deficit štátneho rozpočtu vo výške najviac 3,9 % hrubého domáceho produktu dodržať.

Materiál, ktorý na rokovanie predložilo ministerstvo financií, vyčísľuje dodatočné výdavky ŠR oproti schváleným na 6,5 mld. Sk. Tieto by sa mali pokryť z predpokladaných vyšších príjmov rozpočtu o 7 mld. Sk a nižších výdavkov v kapitole štátny dlh o 3 mld. Sk. Zvýšenie príjmov sa dosiahne najmä vďaka lepšiemu výberu daní a rozpočtové výdavky sa môžu znížiť vzhľadom na nižšiu ako očakávanú úrokovú sadzbu uplatňovanú pri refinancovaní štátneho dlhu.

Dodatočné výdavky vzniknú najmä v oblasti vyplácania sociálnych dávok, keď vzhľadom na vyššiu ako očakávanú nezamestnanosť budú krajské úrady do konca roka potrebovať na tento účel takmer o 4 mld. Sk viac, ako bolo plánované. Ďalšie vyššie výdavky budú smerovať na úhradu výkonov vo verejnom záujme pre Slovenskú autobusovú dopravu (300 mil. Sk), vyplácanie štátnej stavebnej prémie (400 mil. Sk), oddlženie krajských úradov (1,1 mld. Sk) a riešenie následkov povodní (268 mil. Sk). Zvyšné výdavky by sa mali použiť na riešenie choroby šialené kravy (BSE), pre štátne sociálne ústavy ako aj fytosanitárne opatrenia pri prechode hraníc.

Vláda v stredu odsúhlasila aj riešenie zadlženosti krajských úradov, ktorým sa rozdelí 1,1 mld. Sk. Rozpočtové organizácie z toho dostanú na neuhradené výdavky 150 mil. Sk. Pre príspevkové organizácie v odvetví školstva vláda pridelila z tohtoročného rozpočtu 114 mil. Sk naviac a pre kultúrne inštitúcie 36 mil. Sk. Organizácie sa však podľa Schmögnerovej nebudú oddlžovať automaticky podľa skutočnej výšky neuhradených výdavkov, ale podľa osobitného postupu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS