ČLÁNOK
Vláda schválila zákon o podpore priemyselných parkov
28. februára 2001

Vláda schválila zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov. Ako na tlačovej besede uviedol minister hospodárstva Ľubomír Harach, vláda môže poskytnúť finančnú podporu obciam až do výšky 70 % z celkových nákladov na zriadenie parku. Oproti pôvodnému plánu sa kompetencia rozhodnúť o poskytnutí podpory prenáša z ministerstva hospodárstva na vládu.

Podľa Haracha o podporu môžu žiadať aj obce, ktoré už priemyselný park zriadili alebo ho začali zriaďovať pred účinnosťou tohto zákona. Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory budú mať prednosť obce, ktoré už získali konkrétnych investorov. Vláda pri rozhodovaní bude prihliadať aj na úroveň zamestnanosti v regióne, na existujúcu výrobnú základňu a na priemyselnú a sociálnu štruktúru v regióne. Podporu môže obec dostať na vybudovanie technickej vybavenosti územia a na inžinierske stavby, ďalej na náhradu za vyvlastnenie pozemkov, ako aj na úhradu nákladov na kúpu, prevod alebo nájom pozemkov.

Ministerstvo životného prostredia podľa informácie ministra Lászlóa Miklósa plánuje vypracovať štúdiu, ktorá by vytypovala lokality vhodné na zriadenie priemyselného parku. V prípade pripravovaného priemyselného parku Záhorie podľa Miklósa nie sú problémy s jeho polohou. Napriek tomu si však vyžiadal zmenu v územnom pláne veľkého územného celku Bratislava, keďže v pôvodnom znení sa s vytvorením priemyselného parku nepočítalo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS