ČLÁNOK
Vláda schválila zákon o dohľade nad finančným trhom
20. septembra 2001

Vláda schválila návrh zákona, o dohľade nad finančným trhom. Ministerstvo financií navrhuje zriadiť od budúceho roka Úrad dohľadu nad finančným trhom, ktorý nahradí

v súčasnosti fungujúcu rozpočtovú organizáciu Úrad pre finančný trh. MF pritom plánuje financovanie nového dohľadu nad kapitálovým trhom a komerčným poisťovníctvom prevažne z príspevkov účastníkov finančného trhu, a teda bez zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Na fungovanie nového úradu majú prispievať všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sú aktívne na kapitálovom a poistnom trhu. Ide o všetky banky, poisťovne, poisťovacích maklérov, správcovské spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi, burzu a prispievať bude aj Stredisko cenných papierov. Odmeňovanie vedúcich predstaviteľov úradu v budúcnosti nebude obmedzované tabuľkovými kalkuláciami ako v rozpočtových alebo príspevkových organizáciách.

Navrhovaný zákon zásadne mení aj spôsob menovania a odvolávania členov úradu. Vláda bude menovať predsedu rady úradu na návrh šéfa rezortu financií. Minister financií potom vymenuje ďalších troch z celkových piatich členov rady. Kandidáta na zvyšné miesto člena rady navrhne Národná banky Slovenska. V prípade, že členovia rady prestanú vykonávať svoju funkciu, nemôžu byť podľa navrhovaného zákona odvolaní. Odvolaný z postu môže byť niektorí z členov rady len v prípade právoplatného odsúdenia, pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, v prípade vážnych zdravotných problémov alebo konfliktu záujmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS