ČLÁNOK
Vláda schválila svojich kandidátov do regulačnej rady
31. augusta 2001

Slovenská vláda schválila svojich šesť kandidátov do regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podľa Tlačového a informačného odboru Úradu vlády ministri pozmenili pôvodný návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Kabinet odporučí prezidentovi republiky, aby za členov regulačnej rady vymenoval na šesťročné obdobie poradcu ministra hospodárstva v súčasnosti povereného riadením ÚRSO Jána Matuského alebo riaditeľa odboru energetiky MH SR Jozefa Urmína. Na štyri roky nominuje regulačného ekonóma z National Economic Research Associates Andreja Jurisa a konateľa s.r.o. Bien, Bratislava Stanislava Reguliho. Na dvojročné obdobie navrhujú ministri doterajšieho predsedu Protimonopolného úradu SR Petra Nižňanského, ktorého práve odvolali. Druhým kandidátom na dva roky je riaditeľ odboru ekonomiky a správy Kancelárie prezidenta SR Ján Klepáč.

ÚRSO vznikol na základe zákona o regulácii v sieťových odvetviach 1. augusta a je rozpočtovou organizáciou. Prezident SR mal od vlády a parlamentu dostať návrhy kandidátov do konca augusta. Národná rada (NR) SR ale bude o svojich kandidátoch rokovať až v utorok. Do vymenovania regulačnej rady však ÚRSO nemôže vydávať rozhodnutia v správnom konaní a vydávať všeobecne záväzné právne predpisy. Úrad už spolupracuje s poradcami pre privatizáciu Slovenského plynárenského priemyslu a rozvodných energetických podnikov na príprave informačných memoránd.

Činnosť ÚRSO bude zabezpečovať 40 zamestnancov a šesť členov regulačnej rady. Prezident SR vymenuje troch členov regulačnej rady na návrh NR SR a druhú polovicu na základe odporúčania vlády. Vyberať bude vždy aspoň z dvoch kandidátov. Funkčné obdobie členov regulačnej rady je šesť rokov, okrem časti prvých nominácií. Regulačná rada sa z jednej tretiny bude obnovovať každé dva roky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS