ČLÁNOK
Vláda schválila štátnu záruku za úver 3 mld. Sk pre SE
5. apríla 2001

Vláda schválila štátnu záruku za úver pre Slovenské elektrárne (SE), a.s., na splácanie starej dlhovej služby v objeme 3 mld. Sk s päťročnou splatnosťou. V konzorciu jeho poskytovateľov sú Citibank, a.s., Tatra banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s.. Informoval o tom minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Sadzba, za ktorú bude úver poskytnutý, sa v prvom úrokovom období vypočíta ako súčet refinančnej sadzby centrálnej banky a marže 1,25 %. V druhom sa jej úroveň stanoví zrátaním trojmesačnej sadzby BRIBOR a rovnako 1,25-percentnej marže. Financujúce banky počas rokovaní nakoniec súhlasili so znížením marže z indikatívnej ponuky z 1,45 % na 1,25 %.

SE požadujú na tento rok štátne záruky za úvery v objeme 10,1 mld. Sk. Sumu 2 mld. Sk predstavujú záväzky z pozastavenia činnosti Združenia Dunaj voči Vodohospodárskej výstavbe Bratislava. Zvyšných 8,1 mld. Sk sú zdrojové nekryté splátky istiny úrokov z úverov zo štátnou zárukou, hlavne za 1. a 2. blok Jadrovej elektrárne Mochovce.

Ministri sa zaoberali aj hospodárením elektrární za minulý rok a výhľadom na obdobie rokov 2001 až 2004. SE by mali podľa šéfa rezortu hospodárstva v tomto roku dosiahnuť zisk pred zdanením 423 mil. Sk s predpokladom jeho zvyšovania do roku 2004. Tohtoročné prevádzkové výnosy plánujú v objeme 43 mld. Sk. SE pristúpili k realizácii krízového plánu zameraného hlavne na reštrukturalizáciu dlhovej služby. Jeho uplatňovanie je však podľa ministra spojené s obmedzením investícií do obnovy technických zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS